Yokluk ve Geçim Sıkıntısı Çekenler için Çok Kuvvetli Bir Dua

Yokluk ve Geçim Sıkıntısı Çekenler için Çok Kuvvetli Bir Dua

Yokluk ve Geçim Sıkıntısı Çekenler için Çok Kuvvetli Bir Dua
Yokluk ve Geçim Sıkıntısı Çekenler için Çok Kuvvetli Bir Dua

Geçim sıkıntısı ve darlık,yokluk çeken kimse,her gün yüz(100) defa aşağıdaki duayı okursa,geçim sıkıntısı ve darlıktan kurtulabilir ve geniş rızık elde eder.

Dua:

“Lâ ilâhe illallahü’l-Hakimü’l-Kerim.Lâ İlâhe ilallahü’l-Aliyyü’l-Azim.Sübhane rabbi’s-semavati’seb’i ve Rabbi’l-Arşi’l-Azim.Ve’l-Hamdülillahi rabbi’l-Alemin.”