(Zenginliği Çağıran Namaz) Nübüvvet Namazı Ve Duası

(Zenginliği Çağıran Namaz) Nübüvvet Namazı Ve Duası

(Zenginliği Çağıran Namaz) Nübüvvet Namazı Ve Duası
(Zenginliği Çağıran Namaz) Nübüvvet Namazı Ve Duası

Senede bir kez çarşamba günü kılınan 4 rekatlık bir namazdır. islam alimleri bu namazı mutlaka kılar

Nübüvvet Namazı (Zenginliği Çağıran Namaz) senede bir kez çarşamba günü kılınan 4 rekatlık bir namazdır. islam alimleri bu namazı mutlaka kılar.
Sır gibi saklanan namaz Bu nübüvvet namazını kılan o yıl zengin olur Zengin kılarsa zenginliği artar.Fakir kişi kılarsa dert üzüntü ve yoksulluktan kurtulur. Bu 4 rekatlık bir namaz senede bir gün Çarşamba günü kılınıyor.Fatihadan sonra her rekatda nurun nübüvvet duası okunur.Namazdan sonra Fatiha tavassul yap sonra nurun nübüvvet İduasını 7 kez oku.slam alimlerin kaçırmadığı çok önemli bir namazdır.

Nübüvvet Namazı Kılmanın Şartları :

1-Allah' a çok yakın ol.
2-ihlaslı ol dua et ve şehvetden ve tüm günahlardan uzak dur.
3-sabırlı ol ve istiğfar duası yap.

7 gün her gece 3000 defa Nübüvvet virdi duasını okuyun.Toplam sayı 21.000 olacak ve çarşamba günü 4 rekat nübüvvet namazını kılın.

Nübüvvet mührü duası :

"Allahü vahdehü la şerike leh Muhammeden abduhü ve rasulullah tevecceh haysu şi'te feinneke mansur "

üçbin defa 7 gece okunacak Bu şartlara uymaszan namaz hiç bir işe yaramaz.Bu namazı Efendimiz s.a.v öğretmiştir.

Özel Hacet İçin Uygulama

1-Üç gün oruç
2-Akşam namazdan sonra dua 75 defa okunur.
3-üç gün boyunca dua akşam vakti 75 defa okunur.

Nurun Nübüvvet Duası

Bismillâhirrahmânirrahîm.
Allâhûmme zi’s-sultânil-azıym.Ve zi’l-menni’l-kadim. Ve zi’l-vechi’l-kerîm. Ve veliyyi’l-kelimâti’t-tammati ve’d-dâ’veti’l-müstecabâti ‘akili’l-Hasani ve’l-Hüseyni min enfusi’l-hakki ‘aynu’l-kudreti ve’n-nezıriyna ve ’aynu’l-cinni ve’l-insi ve’ş-şeyâtiyni. Ve in yekâdullezîne keferû le yuzlikûneke bi ebsârihim lemmâ semîûz zikra ve yekûlûne innehû le mecnûn.Ve mâ huve illâ zikrun lil âlemîn. Ve mustecâbi kur’âni’l-azıymi. Ve varise Suleymânu Dâvud ve Âleyhimâ’s-selâmu’l "el vedûd" 7 defa " (Allah'a kalbindeki niyeti belirt) Zü’l-‘arşi’l-mecid.Tavvil umri ve sahhih cesedi vakdi haceti ve eksir emvâlî ve evladî ve habbibi li’n-nâsi ecmâıyne. Ve tebâ’ade’l-adavete kullu min beni Â’deme âleyhi’s-selâmu men kâne hâyyav ve yahikka’l-kavlu ‘alel kâfirîn. Ve kul câel hakku ve zehekal bâtılu, innel bâtıle kâne zehûkâ Ve nunezzilu minel kur’âni mâ huve şifâun ve rahmetun lil mu’minîne ve lâ yezîduz zâlimîne illâ hasârâ(hasâran). 17 /İsrâ-81- 82 Sübhâne rabbike rabbil izzeti ammâ yasifûn, Ve selâmun alel-mürselîn,Vel-hamdü lillâhi rabbil âlemîn.A'mîn.

Hacet için gece 2 rekat sünnet namazı kıl namazdan sonra Fatiha tavassul yap sonra duayı 7 kez okuyun.ve dua edin.

Hayalindeki kişiyle evlenmek için 1 gün oruç tut ve gece temiz ve sakin mekanda bu duayı 100 defa oku dua et.

Merak etdiğin sorularına cevap bulmak için cumartesi gecesi 100 defa oku.

Peygamber Efendimiz s.a.v rüyada görmek için yatmadan önce 100 defa oku.

Cuma gecesi zengin olmak ve dünyanın hazineleri için beyaz zerdeçal üzerine 100 defa okunur ve toprağa gömülür..ama konuşma ve başkalarına söyleme

Bu dua beş vakit namazın arkasından beş defa okunursa İhşallah haceti gerçek olur.

Eğer güzel bir şey görmek istiyorsanız, Cumartesi gecesi 100 kez okuyun.İnşallah bir mucize gösterilecek

Peygamberler ile buluşmak istiyorsan bu duayı yatmadan önce 100 defa okuyun.ve peygamberler tarafından sevgi o sevgiyi hissedeceksin.

Hayalindeki kişiyle evlenmek veya evlenme teklifi almak için bu duayı sessiz mekanda okuyun.