Zulüm Edeni ( Zalimi ) Helak Eden Etkili Dua, Zilzal Suresi

Zulüm Edeni ( Zalimi ) Helak Eden Etkili Dua, Zilzal Suresi

Zulüm Edeni ( Zalimi ) Helak Eden Etkili Dua, Zilzal Suresi
Zulüm Edeni ( Zalimi ) Helak Eden Etkili Dua, Zilzal Suresi

Sure, yeryüzünün kıyamette şiddetle sarsılacağından bahsettiği için “deprem” anlamına gelen bu ismi almıştır. “Zelzele” adıyla da anılmaktadır. 8 ayetten oluşan Zilzâl suresi, Medine’de inmiştir. Ancak üslûp bakımından Mekke’ de inen surelere benzer. Zira bu surede, kıyamet günü olacak olan sıkıntı ve dehşet verici haller anlatılır. Mushaftaki sıralamada 99., nüzul sırasına göre ise 91. suredir..

Bismillahirrahmanirrahim. İza zülziletil ardu zilzaleha. Ya kahiru zül batşiş şedidi entellezi la yutaku intikamühü ( kim için okunuyorsa anne ismi ile söylenecek ). Ve ahrecetil ardu eskaleha. Ya kahiru zül batşiş şedidi entellezi la yutaku intikamihü ( kim için okunuyorsa anne ismi ile söylenecek ). Ve kalel insanü ma leha. Ya kahiru zül batşiş şedidi entellezi la yütaku intikamühü ( kim için okunuyorsa anne ismi ile söylenecek ). Yevme izin tühaddisü ahbaraha. Ya kahiru zül batşiş şedidi entellezi la yutaku intikamihü ( kim için okunuyorsa anne ismi ile söylenecek ). Bi enne rabbeke ev haleha. Ya kahiru zül batşiş şedidi entellezi la yutaku intikamühü ( kim için okunuyorsa anne ismi ile söylenecek ). Yevme izin yasdürünnase eştaten liyürav a’malehüm. Ya kahiru zül batşiş şedidi entellezi la yutaku intikamihü ( kim için okunuyorsa anne ismi ile söylenecek ). Femen ya’mel miskale zerratin hayran yerah. Ya kahiru zül batşiş şedidi entellezi la yütaku intikamühü ( kim için okunuyorsa anne ismi ile söylenecek ). Vemen ya’mel miska le zerratin şerran yerah. Ya kahiru zül batşiş şedidi entellezi la yutaku intikamihü ( kim için okunuyorsa anne ismi ile söylenecek ) .

“Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla”
1-3. “Yer dehşetle sarsıldıkça sarsıldığı, yeryüzü ağırlıklarını dışarıya çıkardığı ve insanın: “Buna ne oluyor?” dediği zaman; 4-5. İşte o gün, yer, Rabbinin ona vahyetmesiyle kendi haberlerini anlatır. 6. O gün insanlar işlerinin kendilerine gösterilmesi için bölük bölük dönerler. 7. Kim zerre kadar iyilik yapmışsa onu görür. 8. Kim de zerre kadar kötülük yapmışsa onu görür.”

Zalimden kurtulmak için zilzal suresinin bu azimeti çarşamba gecesi kırk bir adet iri tuz üzerine okunur ve o tuzlar ateşe atılıp yakılır. Salıyı çarşambaya bağlayan gece 1 kere verilen işleme göre yapılacaktır. Birde ay küçülürken olacak. Kırkbir tuza bir defa yani kırkbir defa olacak. Hepsini birden yakacaksınız.

Burada fülan ibni fülaneh yerine matlup olan yani zalimin kötülük yapanın anne adıyla beraber okunur.

One thought on “Zulüm Edeni ( Zalimi ) Helak Eden Etkili Dua, Zilzal Suresi

Bir cevap yazın