104. Hümeze Suresi, Fatih ÇOLLAK (sesli dinle takip ederek oku)

Hümeze Suresi
Hümeze Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 9 âyettir. Hümeze, insanları arkadan çekiştiren, ayıplayan kimse demektir.

Hümeze Suresi Arapça
Hümeze Suresi Arapça

Hümeze Suresi Okunuşu

Bismillahirrahmânirrahîm.

1- Veylül li külli hümezetil lümezeh

2- Ellezıcemea malev ve addedeh

3- Yahsebü enne malehu ahledeh

4- Kella le yümbezenne fil hutameh

5- Ve ma edrake mel hutameh

6- Narullahil mukadeh

7- Elleti tettaliu alel ef’ideh

8- İnneha aleyhim mü’sadeh

9- Fi amedim mümeddedeh

Hümeze Suresi Anlamı

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle.

1- Veyl o insanları çekiştirip kaş göz işaretleriyle alay edenlerin bütününe

2- Ve bir mal toplayıp hep onu sayana!

3- Malının, kendisini ebedi yaşatacağını sanır.

4- Hayır, andolsun ki, o Hutame’ye (cehenneme) atılacaktır!

5- Bildin mi Hutame nedir?

6- Allah’ın, tutuşturulmuş ateşidir

7- Ki, gönüllerin ta üstüne çıkar!

8- O (ateş), onların üstüne kapatılacaktır mutlaka,

9- Uzatılmış sütunlar içinde olarak.