12 Esma ile Etkili Ev Alma Duası

12 Esma ile Etkili Ev Alma Duası

12 Esma ile Etkili Ev Alma Duası
12 Esma ile Etkili Ev Alma Duası

Ev almak için okunan dua, 12 esma ile niyaz edilen muazzam etkili bir dilek duasıdır. Bu dua, hıfz dileme (korunma) duasının İslam alimlerince ev sahibi olmak isteyenlerin okuyacakları dua haline getirilmiş biçimidir. Yani konu olarak yeni bir dua gibi algılansa da lafız olarak çok eski bir duadır.

Ev almak için dua, hıfz dileme duasının mukaddime (giriş) bölümü ile nihayet (sonuç) bölümlerinin değiştirilmesi ile yapılmaktadır. Duanın temelini oluşturan 12 esma ise duanın mevzusuna uygun Allah'ın güzel isimlerinden seçilmiştir.

Bu yazımızda ev almak için duanın sözlerine yer vererek duanın okunma adabı hakkında bilgiler vereceğiz.

İnşallah bu dua hayırlara vesile olur ve tüm mümin kardeşlerimiz ev bark sahibi olur.

Ev sahibi olmak için duanın makbul kabul edildiği zamanlar var mıdır?

İslam anlayışında müminler diledikleri tüm vakitlerde dua edebilirler. Zira İslam kulun yaratıcısına niyaz etmesini zaman ve mekân bakımından sınırlandırmamıştır. Ancak duaların daha makbul kabul edildiği vakitlerin varlığı da şüphe götürmez bir gerçektir.

İslam alimleri ev almak için dua gibi bereket ve dilek duaları için icabetin güçlü olduğu iki vakit üzerinde durmuşlardır. Bu vakitler "sabah namazı ile güneşin doğuşu arasındaki zaman " ile "yatsı namazı sonraları"dır.

Bu iki vakit dışında cuma günleri, bayram sabahları ve kandil gecelerinin de duanın kabulü noktasında önemli vakitler olduğunu belirtmek gerekir.

Ev almak için duayı sadece ev halkından biri mi okuyabilir?

Bereket ve iyilik dileme dualarında bir kişi herhangi bir yakını için de dua edebilmektedir. Bu bakımdan ev almak için duayı da ev sahibi olmak isteyen kişilerin bizzat kendileri okuyabilecekleri gibi bir yakınları da okuyabilir.

Zaten İslam tarihi boyunca bu duayı daha çok evlatlarının ev sahibi olmasını isteyen anne-babaların okuduğu da bilinen bir vakıadır.

Ev almak için dua etmeden önce abdest alınmalı mıdır?

Eğer bir dua Kuran ayetlerine dayanıyorsa mutlak surette abdest alınarak niyazda bulunulmalıdır. Şayet ev almak için duada olduğu gibi dua metni içinde Kuran ayetleri bulunmuyorsa dua için abdest almaya gerek yoktur. Kişi besmele çekerek dua edebilir.

Ancak tüm dualarda abdestli olmanın Hz. Peygamber'in sünnetine daha uygun olduğunu da ifade etmek gerekir. Bilinmelidir ki abdestin bilinen ve bilinmeyen sayısız fazileti vardır. Bu bakımdan değerli okurlarımıza duayı abdestli iken ve tercihen farz namazlarından sonra okumalarını öneriyoruz.

Ev almak için duanın sözleri

Dua, besmeleyi şerif ile başlar. Ardından giriş mahiyetinde Arapça bir cümle söylenir. Böylece duanın mukaddimesi tamamlanır. Sonrasında 12 esma başına "ya" nidası getirilerek peş peşe okunur. Esmalar bitince kısa bir dilek duası okunarak ev almak için dua nihayete erdirilir.

Buna göre duanın tam hali şöyle olacaktır:

“Bismillahirrahmanirrahim”

“Subhane rabbiyel aliyyil alel Vehhab”

Ya Müheymin

Ya Bari

Ya Fettah

Ya Semi

Ya Latif

Ya Hafız

Ya Kebir

Ya Mucib

Ya Kadir

Ya Berr

Ya Rauf

Ya Nafi

“Bismi’l-lâhi ‘alâ nefsî ve mâlî ve dînî. Allâhümme raddinî bikadâike ve bârik lî fîmâ kuddire lî hattâ lâ uhibbe ta’cîle mâ ahherte velâ te’hîre mâ’accelte.” (Amin)

Burada ifade edilen dua sözleri eğer ezberlenemiyorsa dua eden kişi yazılı bir metin üzerinden de duayı okuyabilir.

Dua sözlerini bir defa okumak yeterli olmaktadır. Ancak kişi dilerse Hz. Peygamberin önemli dualarda yaptığı gibi dua lafızlarını art arda üç defa da okuyabilir.

Ev almak için duanın Türkçe karşılığı

Ev almak için duada sadece yukarıdaki Arapça kısımlar okunacaktır. Aşağıdaki Türkçe meal bilgilendirme maksatlıdır.

Duanın başında bulunan mukaddime cümlesi şu anlama gelmektedir:

“Lütuf sahibi yüce Allah’ı tespih ederim”

Duada geçen 12 esmanın anlamı ise şöyle izah edilebilir:

 1. El- Müheymin: Her şeyden haberdar olan, her şeyi gören
 2. El-Bari: Her şeyi uygun biçimde yaratan, kusursuz yaratma gücü olan
 3. El-Fettah: Kullarının her türlü sıkıntısını gideren,  onlar için rahmet kapılarını açan
 4. Es-Semi: Kendisine el açan kullarının sesini işiten
 5. El-Latif: İhsanı bol olan, kullarına lütuf eden
 6. El-Hafız: Her şeyi her türlü bela ve musibetten koruyan
 7. El-Kebir: Büyüklükte eşi olmayan
 8. El-Mucib: Kullarının duasına karşılık veren
 9. El-Kadir: Dilediğini dilediği gibi yaratmaya gücü yeten
 10. El-Berr: İyiliği de ihsanı da bol olan
 11. Er-Rauf: Çok şefkatli olan, merhameti sonsuz
 12. El-Nafi: Kullarının faydasına olan her türlü güzelliği yaratan

Duanın sonunda ifade edilen niyaz ise “yüce Allah’ın duaya bir an önce icabet etmesini dilemek üzere” okunmaktadır. Zira ev sahibi olmak isteyenler en kısa zamanda dileklerine kavuşmak istemektedir. Ancak dua ederken sabırlı olunması gerektiğini de hatırdan çıkarmamak gerekir.

Duanın son kısmında bulunan ifadelerin Türkçe karşılığı ise şöyledir:

“Nefsim, malım ve dinim için Allah’ın adıyla O’ndan yardım dilerim. Allah’ım! Senin hükmettiğine beni razı kıl. Benim için takdir edilende bereket ver ki, benim için geciktirdiğin (nimetin) acele gelmesini ve acele verdiğini de geciktirmesini istemeyeyim.”

Ev sahibi olmak isteyen kişilerin dua bittikten sonra Kuran’dan kimi kısa sureleri ve Esmaül Hüsnayı okuyarak dilekte bulunmaları da faydalı olacaktır.