87. Alâ Suresi, Fatih ÇOLLAK (sesli dinle takip ederek oku)

Alâ Suresi
Alâ Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 19 âyettir. Sûre, adını birinci âyette yer alan ve Allah Teâlâ’yı niteleyen “el-A’lâ” kelimesinden almıştır. A’lâ, en yüce demektir.

Ala Suresi Arapça Okunuşu
Ala Suresi Arapça Okunuşu

Ala Suresi Okunuşu

Bismillâhirrahmânirrahîm

1: Sebbihısme rabbikel a’lâ.
2: Ellezî halaka fesevvâ.
3: Vellezî kaddere fe hedâ.
4: Vellezî ahrecel mer’â.
5: Fe cealehu gusâen ahvâ.
6: Senukriuke fe lâ tensâ.
7: İllâ mâ şâallâh(şâallâhu), innehu ya’lemul cehre ve mâ yahfâ.
8: Ve nuyessiruke lil yusrâ.
9: Fe zekkir in nefeatiz zikrâ.
10: Seyezzekkeru men yahşâ.
11: Ve yetecennebuhel eşkâ.
12: Ellezî yaslen nârel kubrâ.
13: Summe lâ yemûtu fîhâ ve lâ yahyâ.
14: Kad efleha men tezekkâ.
15: Ve zekeresme rabbihî fe sallâ.
16: Bel tu’sırûnel hayâted dunyâ.
17: Vel âhıretu hayrun ve ebkâ.
18: İnne hâzâ le fîs suhufîl ûlâ.
19: Suhufi ibrâhîme ve mûsâ.

Ala Suresi Anlamı

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

1.Yüce Rabbinin adını tespih et.
2.O, yaratıp şekillendiren, âhenk veren ve düzene koyandır.
3.O, (her şeyi) ölçüyle yapıp yönlendirendir.
4,5.O, yeşil bitki örtüsünü çıkaran, sonra da onları çürüyüp kararmış çör çöpe çevirendir.
6.Sana Kur’an’ı okutacağız ve sen onu unutmayacaksın.
7.Ancak Allah’ın dilediği başka. Şüphesiz O, açık olanı da bilir, gizliyi de.
8.Biz seni en kolay olana kolayca ileteceğiz.
9.O hâlde, eğer öğüt fayda verirse, öğüt ver.
10.Allah’a karşı derin saygı duyarak O’ndan korkan öğüt alacaktır.
11,12.En büyük ateşe girecek olan en bedbaht kimse (kâfir) ise, öğüt almaktan kaçınır.
13.Sonra orada ne ölür (kurtulur), ne de (rahat bir hayat) yaşar.
14,15.Arınan ve Rabbinin adını anıp, namaz kılan kimse mutlaka kurtuluşa erer.
16.Fakat sizler dünya hayatını tercih ediyorsunuz.
17.Oysa âhiret, daha hayırlı ve süreklidir.
18,19.Şüphesiz bu hükümler ilk sayfalarda, İbrahim ve Mûsâ’nın sayfalarında da vardır.