Abdullah İbnu Zeyd radıyallahu anh anlatıyor-Hadis-i Şerif

Abdullah İbnu Zeyd radıyallahu anh anlatıyor-Hadis-i Şerif

Abdullah İbnu Zeyd radıyallahu anh anlatıyor

3586 - Abdullah İbnu Zeyd radıyallahu anh anlatıyor: “Resülullah aleyhissalâtu vesselâm ikişer ikişer yıkayarak abdest aldı ve: “Bu, nur üzerine nurdur” buyurdu.

Abdullah İbnu Zeyd radıyallahu anh anlatıyor-Hadis-i Şerif

3587 - Hz. Osman radıyallahu anh anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselam, uzuvlarını üçer üçer yıkayarak abdest aldı ve şöyle buyurdu: "Bu benim ve benden önceki diğer peygamberlerin ve İbrahim aleyhissalam'ın abdestidir."

Abdullah İbnu Zeyd radıyallahu anh anlatıyor-Hadis-i Şerif

3588 - Ebu Hüreyre radıyallahu anh anlatıyor: “Resülullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: "Eğer ümmetim üzerine zahmet vermeyecek olsaydım, her namazda misvak kullanmalarını emrederdim.”
Muvatta'nın rivâyetinde: "… her abdestte…'' denmiştir.
Buhari, Cum'a 8, Temenni 9; Müslim, Tahâret 42, (252); Muvatta, Tahâret 115, (1, 66); Ebu Dvud, Tahâret 115, (46); Tirmizi, Tahâret 18, (22); Nesâi, Tahâret 7, ( 1,12). Bu metin Sahiheyn'in metnidir.

Abdullah İbnu Zeyd radıyallahu anh anlatıyor-Hadis-i Şerif

3589 - Ebu Dâvud ve Tirmizi'nin Zeyd İbnu Hâlil el-Cüheni radıyallahu anh'tan kaydettikleri rivâyet şöyledir:
Resülullah aleyhissalâtu vesselâm'ın şöyle söylediğini işittim: “Ümmetime zahmet vermeyecek olsam, her namazda misvak kullanmalarını emrederdim ve yatsı namazını da gecenin üçte birine kadar te'hir ederdim.''
Ebu Dâvud, Tahâret 25, (47); Tirmizi, Tahâret 18, (23).

Abdullah İbnu Zeyd radıyallahu anh anlatıyor-Hadis-i Şerif

3590 - Tirmizi şu ziyâdede bulundu: "Zeyd İbnu Hâlid, namaza geldiği zaman misvağı kulağının üstünde olurdu, tıpkı kâtibin, kulağı üstündeki kalemi gibi. Misvaklamadan namaza durmazdı. Misvakladıktan sonra yine yerine koyardı."
Tirmizi, Tahâret 18, (23).