Acizlikten,Tembellikten,Allah'a Sığınma Duası

Acizlikten,Tembellikten,Allah'a Sığınma Duası

Acizlikten,Tembellikten,Allah’a Sığınma Duası
Acizlikten,Tembellikten,Allah’a Sığınma Duası

Okunuşu:”(Allahümme inni euzü bike minel aczi velkeseli velbuhli velcübni vel heremi ve azabil kabri.Allahümme atı nefsi takvaha ve zekkiha ente hayru men zekkaha ente veliyyuha ve mevlaha. Allahümme inni euzü bike min kalbin la yahşa,ve min nefsin la teşba,ve ilmin la yenfa, ve davetin la yüstecap.”)

Anlamı:“Allahım! acizlikden, tembellikden, cimrilikden, korkaklıkdan, ihtiyarlıkdan ve kabir azabından san sığınıyorum.Nefsimin sahibi sensin. Allah’ım titremeyen kalpten, doymayan nefisden, fayda sağlamayan ilimden ve kabul olmayan duadan sana sığınırım.”