Açlık ile ilgili Güzel Sözler

Açlık ile ilgili Güzel Sözler

Açlık ile ilgili Güzel Sözler

Aç doymam; tok acıkmam sanır. Atasözü
Aç kalmak, alçalmaktan iyidir. Hz.Ali (r.a)
Aç koma hırsız edersin; çok söyleme hırsız edersim. Atasözü

Aça dokuz yorgan örtmüşler yine uyuyamamış. Atasözü

Açlık aşçıya kusur bulmaz. Spurgeon

Açlık; dava, kin ve mücadele gibi şeyleri pek tanımaz. Roy Chansior

Açlık ile gurur, hiçbir zaman bağdaşamaz. Jonathan Swift

Açlık kılıçtan daha keskindir. Boument

Açlık, ne dost, ne akraba, ne insanlık, ne de hak tanır. Daniel Defeo

Açlık, sert kemikleri yumuşatır. Trivalluvar

Açlık, kılıçtan bile keskindir. Beamont Flketcher

Açlık, en akıllı balıkları bile oltaya getirir. Goethe

Açlıktan öleni bir sandık altın diriltemez. Vergilius

Deve yükü aş olsa, aça az görünür. Kaşgarlı Mahmut

Dolaşan köpek, açlıktan ölmez. Merimer

Karnı açlardan ziyade kalbi açlara acırım. Cenap Şehabettin

Kral da, dilenci de aynı iştahla acıkırlar. Montaigne

Tok olan cümle cihanı tok sanır. Aç olan alemde ekmek yok sanır. Sebayi