Ahid Name Duası / Zor Anlarda imdada Yetişen Dua

Ahid Name Duası / Zor Anlarda imdada Yetişen Dua

Ahid Name Duası / Zor Anlarda imdada Yetişen Dua
Ahid Name Duası / Zor Anlarda imdada Yetişen Dua

Bunu okuyunuz değerli dualardandır. Kıyamet günü arşı alada bekleyen dualarınız olsun inşallah.

AHİD NAME DUASIDIR BU DUAYI OKUYUNCA,MELEKLERDE AMİN İLE MÜHÜRLER ARŞI ALANIN ALTINA KALDIRIRLAR.KIYAMETTE ZOR ANDA BU DUA İMDADA YETİŞİR. O DUA

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM.""(ALLAHÜMME FATIRISSEMAVATİ VEL ARDI ALİMÜLGAYBİ VEŞŞEHADETİ.İNNİ A"HEDÜ İLEYKE AHDEN Fİ HAZİHİL HAYATİD DÜNYA İNNEKE ENTELLAHÜ LA İLAHE İLLA ENTE VAHDEKE LA ŞERİKE LEKE VE ENNE MUHAMMEDEN ABDÜKE VE RESÜLÜKE FELATE KİNLİ İLA NEFSİ DARFATE AYNİN FEİNNEKE İN TEKİLNİ İLA NEFSİ TUKARRİBNİ MİNEŞŞERRİ VE TUBA"İDUNİ MİNEL-HAYRİ VE İNNİ LA ASİKU İLLA BİRAHMETİKE FEC"ALRAHMETİKE Lİ AHDEN İNDEKE TUFİNİHİ YEVMEL KIYAMETİ İNNEKE LA TUHLİFÜL MİAD