Kötü Alışkanlığı Olanları Islah için Etkili Bir Dua

Kötü Alışkanlığı Olanları Islah için Etkili Bir Dua

Kötü Alışkanlığı Olanları Islah için Etkili Bir Dua
Kötü Alışkanlığı Olanları Islah için Etkili Bir Dua

Kötü ahlaklı, içki, kumar, zina, yalan söyleyenler için aşağıdaki araf suresinin 158. Ayeti suya 200 defa okunur ve bu suyu kötü ahlakı olan kişi 41 gün içerse Allah'ın izniyle kötü ahlakı ondan kalkacaktır.

Gul yâ eyyühennâsü innî rasûlullâhi ileyküm cemîállezî lehû mülküssemâvâti velerd. Lâ ilâhe illâ hüve yu yî ve yümîtü feâminû billâhi verasûlihîn nebiyyil ümmiyyillezî yu’minü billâhi vekelimâtihi vettebiúhu leálleküm tehtedûn.