Âli İmran Suresi 26-27 Âyetleri ile Borçlardan Kurtulma

Âli İmran Suresi 26-27 Âyetleri ile Borçlardan Kurtulma
Âli İmran Suresi 26-27 Âyetleri ile Borçlardan Kurtulma

Borçlarından kurtulmak isteyenler yatsı namazından sonra yada vitir namazından önce 2 rekat namaz kılsın  eğer okuyabilirse Fatihadan sonra bu ayeti kerimleri 5 defa okusun. Namaz bittikten sonra borçlarından kurtulmayı Yüce Allahtan istesin. Bu namazı kılmayanlar. Bu âyeti keimleri her gün 7-21-41 yada 100  defa okumaya gayret etsinler.

“Kulillâhumme mâlikel mulki tû’til mulke men teşâu ve tenziul mulke mimmen teşâ’(teşâu), ve tuizzu men teşâu ve tuzillu men teşâ’(teşâu, bi yedikel hayr(hayru), inneke alâ kulli şey’in kadîr(kadîrun).”

“Tûlicul leyle fîn nehâri ve tûlicun nehâra fîl leyl(leyli), ve tuhricul hayya minel meyyiti ve tuhricul meyyite minel hayy(hayyi), ve terzuku men teşâu bi gayri hısâb(hısâbın).”

 De ki: “Mülkün mâliki olan Allah’ım. Mülkü dilediğine verirsin ve dilediğinden mülkü alırsın. Ve dilediğini azîz kılarsın ve dilediğini zelil edersin. “Hayır” senin elindedir. Muhakkak ki sen herşeye kaadirsin.”

“Geceyi gündüzün içine sokarsın ve gündüzü gecenin içine sokarsın. Canlıyı ölüden çıkarırsın ve ölüyü canlıdan çıkarırsın. Ve dilediğin kimseyi hesapsız rızıklandırırsın.”

Duanın tamamı arapça: