Ali İmran suresi 154 ncü Ayet-i - Fetih suresi son ayeti Duaların Kabulü için

Ali İmran suresi 154 ncü Ayet-i - Fetih suresi son ayeti Duaların Kabulü için

Ali İmran suresi 154 ncü Ayet-i – Fetih suresi son ayeti Duaların Kabulü için
Ali İmran suresi 154 ncü Ayet-i – Fetih suresi son ayeti Duaların Kabulü için

Dualarımızı Kur’an-ı Kerim’de geçen Ayetler ile okuduğumuz zaman daha makbul olur.

Kur’an-ı Kerimde Geçen harflerin hepsini içerdiğini belirtiyor. Okuyabilidğimiz kadar yada 29 defa okuyalım .Rabbim dualarımızı kabul etsin.

Birinci Ayet-i Kerim Âli İmrân süresi 154 ncü Âyet-i Kerim:

Summe enzele aleykum min ba’dil gammi emeneten nuâsen yagşâ tâifeten minkum, ve tâifetun kad ehemmethum enfusuhum yezunnûne billâhi gayral hakkı zannel câhiliyyeh(câhiliyyeti), yekûlûne hel lenâ minel emri min şey’(şey’in), kul innel emre kullehu lillâh(lillâhi), yuhfûne fî enfusihim mâ lâ yubdûne lek(leke), yekûlûne lev kâne lenâ minel emri şey’un mâ kutilnâ hâhunâ, kul lev kuntum fî buyûtikum le berezellezîne kutibe aleyhimul katlu ilâ medâciihim, ve li yebteliyallâhu mâ fî sudûrikum ve li yumahhısa mâ fî kulûbikum, vallâhu alîmun bi zâtis sudûr(sudûri).”

İkinci Âyet-i Kerim ise Fetih süresi son ayeti kerimdir.

Muhammedun resûlullâh(resûlullâhi), vellezîne meahû eşiddâu alâl kuffâri ruhamâu beynehum terâhum rukkean succeden yebtegûne fadlen minallâhi ve rıdvânen sîmâhum fî vucûhihim min eseris sucûd(sucûdi), zâlike meseluhum fît tevrât(tevrâti), ve meseluhum fîl incîl(incîli), ke zer’in ahrace şat’ehu fe âzerehu festagleza festevâ alâ sûkıhî yu’cibuz zurrâa, li yagîza bihimul kuffâr(kuffâra), vaadallâhullezîne âmenû ve amilûs sâlihâti minhum magfiraten ve ecren azîmâ(azîmen).