Duaların Çok Çabuk Kabul Olması için “Hırz-ı Besmele-i Şerif”

Duaların Çok Çabuk Kabul Olması için “Hırz-ı Besmele-i Şerif”

Duaların Çok Çabuk Kabul Olması için “Hırz-ı Besmele-i Şerif”
Duaların Çok Çabuk Kabul Olması için “Hırz-ı Besmele-i Şerif”

Bu dua Albülkadir Geylani Hazretleri’nin devam ettiği ve içinde büyük manevi kazançların bulunduğunu zikrettiği bir duadır. Duaya Başlamadan evvel (786) kere Besmele “Bismillahirrahmanirrahim” okunur. Daha sonra Allah Resulüne (s.a.v)’e (33) defa salat ve selam getirilir.

Bu duanın Faziletleri:

Her gece bunu okumaya devam edersen evliyalar divanına kaydolur,saadet içinde olanlar defterine yazılırsın.Ömrün boyunca Allah’ın izni ile dualarının kabul olduğuna şahit olursun.Cenneti görmeden vefat etmezsin.O mübarek mekanın meyvelerini yer,sularından içersin.

Müellif diyor ki:

Vallahi bu kârlı bir kazançtır.Tercübe ettim.Doğdu olduğunu gördüm.Eğer seher vakti kalkamazasan sabah namaznın sünneti ile farzı arasında bu manevi reçeteyi okumaya devam et.'' (Nakşibendiye,337-338)

Bismillahirrahmanirrahim..,
Allahümme inni es’elüke bi hakkı bismillahirrahmanirrahim..
Ve bi hurmeti bismillahirrahmanirrahim,
Ve bi fadlı bismillahirrahmanirrahim,
Ve bi azameti bismillahirrahmanirrahim,
Ve bi celali bismillahirrahmanirrahim ,
Ve bi cemali bismillahirrahmanirrahim,
Ve bi kemali bismillahirrahmanirrahim,
Ve bi heybeti bismillahirrahmanirrahim,
Ve bi menzileti bismillahirrahmanirrahim,
Ve bi melekuti bismillahirrahmanirrahim,
Ve bi ceberuti bismillahirrahmanirrahim,
Ve bi kibriyai bismillahirrahmanirrahim,
Ve bi senai bismillahirrahmanirrahim,
Ve bi behai bismillahirrahmanirrahim,
Ve bi kerameti bismillahirrahmanirrahim,
Ve bi sultani bismillahirrahmanirrahim,
Ve bi beraketi bismillahirrahmanirrahim,
Ve bi ızzeti bismillahirrahmanirrahim,
Ve bi kuvveti bismillahirrahmanirrahim,
Ve bi kudreti bismillahirrahmanirrahim,
İrfa’ kadri veşrah sadri ve yessir emri..
Verzukni min haysü la yahtesibü…
Bi fadlike ve keramike ya men hüve kef ha ya ayn sad ha mim ayn sin kaf ve es’elüke bi celalil ızzeti ve celalil heybeti ve ceberutil azameti en tec’aleni min ıbadikes salihıyn…
Ellezine la havfün aleyhim ve la hüm yahzenun…
Bi rahmetike ya erhamerrahımin.
Ve en tusalliye ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin vef’al li keza ve keza
.
. ”Burada hacet ne ise söylenir.”

Kaynak: Şifalı duala r- manevi reçeteler (Arif pamuk)