Alim ile ilgili Güzel Sözler

Alim ile ilgili Güzel Sözler

Alim ile ilgili Güzel Sözler

Alim, haramı, helali bilen değildir; alim, bildiği ile amel edendir. Süfyan bin Uyeyne
Alim ile ilgili Güzel Sözler
Alim ol ki ölmeyesin, çünkü insanlar ölür, fakat alimler diridir. Hz.Ali r.a.
Alim ile ilgili Güzel Sözler

Bir alimin, devlet adamlarının kapısına gitmesi, Allah'ın en kızdığı şeydir. İmam Evzai
Alim ile ilgili Güzel Sözler
Cahiller içinde bir alim, ölüler içinde bir diri gibidir. Hadis-i Şerif
Alim ile ilgili Güzel Sözler
Kıyamet gününde insanların en çok pişman olanı, ilmi ile büyüklük taslayan alim olacaktır. İbrahim bin Utbe
Alim ile ilgili Güzel Sözler
Kıyamet gününde alimlerin mürekkebi, şehidlerin kanı ile tartılır. Hadis-i Şerif
Alim ile ilgili Güzel Sözler
Kişi bildiği ile amel etmedikçe alim olmaz. Hadis-i Şerif
Alim ile ilgili Güzel Sözler
Nice alimler vardır ki, sultanın yanına dini ile birlikte girer de, çıkarken dininden hiçbir şey kalmaz. Fudayl bin İyaz
Alim ile ilgili Güzel Sözler
Şu ümmet için en çok korktuğum şey, dili ve sözleri ile alim, kalb ile cahil olan kimselerdir. Hz.Ömer r.a.
Alim ile ilgili Güzel Sözler
Yarı aydınlar, bilgisizlerden daha tehlikelidirler. L.Gienin