(ALLAH) Kelimesinin Analizi ''Allah'' Kelimesinin Hiçbir Dilde Karşılığı Yoktur

(ALLAH) Kelimesinin Analizi ''Allah'' Kelimesinin Hiçbir Dilde Karşılığı Yoktur

(ALLAH) Kelimesinin Analizi ''Allah'' Kelimesinin Hiçbir Dilde Karşılığı Yoktur
(ALLAH) Kelimesinin Analizi ''Allah'' Kelimesinin Hiçbir Dilde Karşılığı Yoktur

Allah, İslâm inancında tek; zıddı, benzeri ve ortağı olmayan tanrıdır.
Allah adı İslâm'da, kemal, cemal ve celal sıfatlarının ifade ettiği anlamların tamamını kapsar.

Müslümanlar, Allah lafzının ardından Celle-Celâle'hû (O'nun şanı çok yücedir) veya Teâla (Yüce) gibi övücü sözler kullanırlar.
Allah İslâm'da eşi ve benzeri olmayan, övülmeye layık tek varlık ve kainatın yaratıcısıdır.
Tek ve benzersiz Allah inancı İslâm'ın temeli ve İslâmî inanışın esasını oluşturur. "Allah" lafzı Kur'ân'da 2699 defa tekrarlanır. İhlas Suresi, İslâmın Allah inancını özetler:

"De ki; O Allah bir tektir. Allah Samed'dir. Doğurmamıştır ve doğurulmamıştır. Ve O'na hiçbir şey denk olmamıştır."

Allah” kelimesinin hiçbir dilde karşılığı yoktur.

Harf harf anlam ifade eder.

– Baştaki Elif harfini çıkar “Lillah” kalır. Yine Allah’ı ifade eder.

– Lam harfini çıkar “Leh” kalır. Yine Allah’ı ifade eder.

– O Lam harfini de çıkar “Hu” kalır. Yine Allah’ı ifade eder.

– Onu da çıkarırsan kelam biter, varlık biter hiçbir şey kalmaz.

Not:

Ve “Lillah”il Hamd.

La şerike “Leh”.

La ilahe illa “Hu”.