AMENERRASULÜ’NÜN FAZİLETİ ve SIRLARI

Aklı başında hiçbir adam görmedik ki Bakara Suresi’nin son iki ayetini okumadan uyusun.

Bu söz Hz Ömer ile Hz Ali’ye (ra) aittir. Bakara Suresi’nin son iki ayetinin ne kadar önemli olduğunu Kainatın İftihar Tablosu’ndan bizzat işitmişler ve bu iki ayeti hayatları boyunca uyumadan önce okumuşlar

Hz Peygamber (S.A.V.) “Amenerrasulü” diye başlayan Bakara Suresi’nin son iki ayeti hakkında bakın neler buyuruyorlar: “Her kim geceleyin Bakara Suresi’nden bu iki ayeti okursa ona yeter” “Allah Teala, Bakara Suresi’ni iki ayetle sona erdirdi ki, bunları bana, Arş’ın altındaki bir hazineden verdi Bunları öğreniniz, kadınlarınıza, çocuklarınıza belletiniz, öğretiniz Çünkü bunlar salattır (namazdır), hem duadır, hem Kur’an’dır”

Efendimiz’in (sas) bu kadar önemle vurguladığı Bakara Suresi’nin son iki ayetinin meali hakikaten çok muazzam hele de bu günlerde daha da bir anlam kazanıyor. 

Şimdi teklifimizi yapalım: Efendimiz’in buyurduğu gibi bu iki ayeti bir hafta içinde bilmiyorsak önce kendimiz öğrenelim sonra eşlerimize, çocuklarımıza öğretelim ve bugünden itibaren her gece yatmadan önce mutlaka okuyalım.

Eûzu billahi mineş-şeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahîm
BAKARA-285 - 286 Son 2 Ayeti : AMENERRASULÜ

Âmener rasûlü bimâ ünzile ileyhi min rabbihî vel mü’minûn(mu’minûne), küllün âmene billâhi ve melâiketihî ve kütübihî ve rusülih(rusulihî), lâ nüferriku beyne ehadin min rusülih(rusulihî), ve kâlû semi’nâ ve eta’nâ ğufrâneke Rabbenâ ve ileykel masîr(masîru).
Lâ yükellifullâhu nefsen illâ vüs’ahâ lehâ mâ kesebet ve aleyhâ mektesebet rabbenâ lâ tüâhıznâ in nesînâ ev ahta’nâ, rabbenâ ve lâ tahmil aleynâ ısran kemâ hameltehu alellezîne min kablinâ, rabbenâ ve lâ tühammilnâ mâ lâ tâkate lenâ bih(bihî), va’fu annâ, vağfir lenâ, verhamnâ, ente mevlânâ fensurnâ alel kavmil kâfirîn(kâfirîne).

Amene'r-Resulü Diyanet Meali:
Peygamber, Rabbinden kendisine indirilene iman etti, mü’minler de (iman ettiler). Her biri; Allah’a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman ettiler ve şöyle dediler: “Onun peygamberlerinden hiçbirini (diğerinden) ayırt etmeyiz.” Şöyle de dediler: “İşittik ve itaat ettik. Ey Rabbimiz! Senden bağışlama dileriz. Sonunda dönüş yalnız sanadır.” Bakara 285


Allah bir kimseyi ancak gücünün yettiği şeyle yükümlü kılar. Onun kazandığı iyilik kendi yararına, kötülük de kendi zararınadır. (Şöyle diyerek dua ediniz): “Ey Rabbimiz! Unutur, ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma! Ey Rabbimiz! Bize, bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme! Bizi affet, bizi bağışla, bize acı! Sen bizim Mevlâmızsın. Kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et.” Bakara 286.

Amenerrasülünün Havası

* Amenerrasulü okunan eve 3 gün şeytan girmez
okuyan ALLAH'ın  C.C. sevgisini kazanır.
* ALLAH'ın C.C. himayesine girer.
* Okuyana ferahlık verir. Bütün arzuları ayağına gelir.
* Yatsıdan sonra okuyan geceyi ibadetle geçirmiş
gibi sevaba nail olur.

* Bütün olumsuzluklara karşı bir gecede 313 defa okumak büyükler tarafından uygun görülmüştür.
* Safran mürekkebiyle yazılır ve taşınır ise antibiyotik görevi görür. (Ne eksiklik var ise o eksikliği   giderir)
* Yazılır ve suya atılır. Bu sudan da içilirse maddi manevi hastalıklar kalkar.
* Nurundan, feyzinden ve bereketinden faydalanmak için yatsı namazından sonra 313 defa okunur. 
Bu okumanın 1-3-7 gün yapılmasını tavsiye ederiz. * Okunurken sessiz bir şekilde okunmalıdır.
* Bu ayetleri Allah'ü Teala Efendimiz (sallallahü aleyhi vesellem)'e bizzat okumuştur. Ayrıca bu ayetlerde ayrı bir sır vardır ve sadece ehli olan anlar.
-----------------------------------------------

Kim başarılı ve zengin olmak istiyorsa bir gün boyunca  Amenerrasulü ayetini (duasını) çokça okusun bu şekilde okumaya devam etsin çok kısa bir surede dünya sizin ayağınıza gelir,
şan şeref iş para hepsi gelir. İnansanızda gelir inanmasanızda. Çok kısa sürede mucizeleri
yaşamaya başlarsınız, özellikle iş arayanlar bolca okusun.. Denenmiş mücerrep bir uygulamadır.
Sayı verilmemiş ama ben bunu 7 gün 41 okumuştum maddi anlamda çok fazla mucize yaşayıp hayrete düşmüştüm bunu da söylemiş olayım. Aslında en az 100 defa okunabilse çok daha iyi olur)

ALINTI 
-----------------------------------------------
 * Başında Eûzu billahi mineş-şeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahîm çekip 7-11-21-41-100-313 gibi faziletli sayılarda ara vermeden her gün en az 7 gün okuyalım, hacetimiz olana kadar devamlı okumanın mutlaka fazileti olacaktır.

Duam kabul olmuyor diye üzülme, ya senin için hayırlı değildir, yada ahirete kalmış olabilir.

(En iyisini Allah'u Teala Bilir.)
------------------------------------------------------------------------
Bakara Suresi’nin son iki ayeti Amenerrasuluhem bir salât (namazda okunan Kuran) hem bir Kuran (ayetleri), hem de bir duadır." (Bu yüzden fazileti çoktur)

AMENERRASULÜ’NÜN FAZİLETİ HAKKINDAKİ HADİSİ ŞERİFLER

“Allah Teala cennet hazinelerinden olan iki ayeti(ayetel kürsi,amenerrasulü) bana indirdi Allah mahlukatı yaratmazdan iki bin sene evvel o iki ayeti kudret eli ile yazdı Kim gece yatsı namazından sonra o iki ayeti okursa gece ibadetinden ona kafi gelir”

Resulü Ekrem yine bu iki ayetin faziletine dair buyurdu:

“Kim Sure-i Bakara’nın son iki ayetini geceleyin okursa,onlar , ona gece namazı kılmak yerine kifayet eder”

“Cenab-ı Ecelli Ala,Sure-i Bakara’yı iki ayetle bitirdi ve bunları bana arşın altındaki bir hazineden verdi. Bunları öğreniniz,kadınlarınıza,oğullarınıza öğretiniz,çünkü bunlar hem salattır,hem Kur’an’dır”

“Sure-i Bakara’nın sonundaki ayetler bana arşın altındaki hazineden verildi Onlar benden evvel hiç bir nebiye verilmemiştir”

“Bir insan bu ayetleri geceleyin okursa bir muradına kifayet eder O gece o eve şeytan giremez”

Bu ayet-i kerimelerin okunmasına gerek gece gerek gündüz olsun devam edilmelidir. Bu ayetler hakkında Cenab-ı Peygamber Efendimizin çok müjdeleri vardı

Amenerrasulü’nin Fazileti Hakkında Hadisi Şerifler

   Ebu Zer (R.anh)’den rivayet edildiğine göre, Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu: "Allah’ü Teala Bakara suresini iki âyetle sona erdirdi ki, bunları bana Arş’ın altındaki bir hazineden verdi. Bunları öğreniniz, kadınlarınıza, oğullarınıza öğrettini, talim ediniz. Çünkü bu iki ayet: hem bir salât (namazda okunan Kuran) hem bir Kuran (ayetleri), hem de bir duadırlar."
   Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu ki: "Dört şey Arş’ı Azâm altındaki hazinelerden indirildi: Fâtiha, Ayete’l-Kürsi, Âmenerrasûlü, Kevser Suresi."
   Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu ki: "Bana Arşın altındaki hazineden Ben’den önce hiçbir peygambere verilmeyen Bakara Suresinin son âyetleri (Âmenerrasûlü) verildi."
   Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu: "Her kim bir gece içerisinde Bakara suresinin iki âyeti (Amenerrrasûlü) okursa, artık o iki âyet ona (ibadet etmek ve belalardan korunmak bakımdan) kâfi gelirler."
   Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu ki: "Kuran’da iki ayet vardır ki, müminler için şifadır ve Allah’ın sevdiği şeylerdendir. O iki ayet Bakara suresinin son iki ayeti (olan Amenerrasülü)‘dür."
   Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu: "Şüphesiz Allah’u Teala, gökleri ve yeri yaratmadan 2000 yıl önce bir kitap yazdı ve o kitaptan iki ayet indirerek Bakara suresini bu iki ayetle bitirdi. Bu iki ayet, bir evde 3 gece okunursa, şeytan o eve yaklaşamaz."

   Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu ki: "Her kim Ayetle’l-Kürsi’yi ve Bakara suresinin sonunu sıkıntılı (kederli) anında okursa, Allah’u Teala ona yardım eder."
   Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu ki: "Her kim Bakara suresinin başından dört ayet, Ayete’l-Kürsi ve ondan sonraki iki ayet, surenin sonundan da 3 ayet olmak üzere, bir gece içinde bakara suresinden 10 ayet okursa, o gece o eve şeytan giremez."

   Başka bir rivayette ise şöyledir: "Her kim bu ayetleri okursa; ona ve aile efradına o gün şeytan yaklaşmaz; çoluk çocuğunda ve malında istemediği şeyle karşılaşmaz ve bu ayeti kerimeler aklı başından gitmiş bir kişiye okurnursa, Allah’u Teala izni ile mutlaka akıllanır."
   Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu ki: "Kim uyuyacağı sırada Bakara Suresinden on ayet okursa, Kuran-ı (Kerim’den ezberlediklerini) unutmaz. (Bu ayetler şunlardır:)Bakara suresinin başında dört ayet, Ayete’l-Kürsi ve ondan sonraki iki ayet, surenin sorundanda üç ayet."

 ---------------------------------------------------------------------
Amenerrasulü’nün Fazileti Hakkında Ashabı Kiram, Evliyaullah ve Alimlerin Rivayetleri

    Hz. Ömer (Radıyallahü Anhümâ) ve Hz. Ali (Radıyallahü Anhümâ) şöyle buyurdular: "Sure-i Bakara’nın son iki ayetini okumadan yatan bir adamı, akıl sahibi olarak görmedim."
    Abdullah ibni Mesud (Radıyallahü Anh) dedi ki: "Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)’e Miraç’ta üç hususi şey verilmişti. Birincisi beş vakit namaz, ikincisi; Amenerrasulü, üçüncüsü; ümmetinden Allah’a hiçbir şeyi ortak koşmadan ölenlerin günahlarına şefaat etme."
    Ukbe bin Amir (Radıyallahü Anh) şöyle demiştir: "Bakara suresinin sonundaki iki ayeti:"Amenerrasulü’yü" başından sonuna kadar sık sık okuyunuz. Çünkü Allah, onlarla Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)’i mümtaz kılmıştır."
    İmam Nevevi (Rahimehullah) dedi ki: "Bu ayeti kerimeleri okumak, geceyi ihya etmeye kafidir. Bazıları da kötülüklerden korunmasıan kafi gelir, demişlerdir."
    Bedreddin Ayni (Rahimehullah) dedi ki: "Amenerrasulü’yü okuyanlar için, bu ayetler, gece ibadet, vird ve zikir yerine geçer. Sevap ve fazilet olarak yeter. O gece, olması muhtemel afetlerden, şeytanın, insanların ve cinlerin şerrinden korur."
    İbni Abidin (Rahimehullah) dediki: "Ölüyü defnettikten sonra birkaç dakika oturup sessizce Bakara suresinin başını ve sonunu okumak meyyit için dua ve istiğfar etmek müstehaptır."