Amentü(Tecdid-i İman ve Tecdid-i Nikah Duası)

Amentü(Tecdid-i İman ve Tecdid-i Nikah Duası)

Amentü(Tecdid-i İman ve Tecdid-i Nikah Duası)
Amentü(Tecdid-i İman ve Tecdid-i Nikah Duası)
Amentü Duası

Amentü

Her müslümanin, çocuklarina (Amentü billahi ve Melaiketihi ve Kütübihi ve Rüsulihi vel Yevmilahiri ve bil Kaderi hayrihi ve serrihi minallahi teâlâ vel-ba'sü ba'delmevti hakkun Eshedü en La ilahe illallah ve Eshedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü) ezberletmeli, manasini iyice ögretmelidir! Çocuk bu alti seye inanmazsa büluga erince müslüman degildir, mürted olur

Tecdid-i Iman Duasi

Tecdid-i Iman Duasi

Ya Rabbi! Büluga erdigim andan bu ana gelinceye kadar, Islam düsmanlarina ve bid'at ehline aldanarak, edindigim yanlis, bozuk itikadlarima ve bid'at, fisk olan söylediklerime, dinlediklerime, gördüklerime ve islediklerime pisman oldum, bir daha böyle yanlislari yapmamaya azm, cezm ve kasd eyledim Peygamberlerin evveli Âdem aleyhisselam ve ahiri bizim Peygamberimiz Muhammed aleyhisselamdir Bu iki Peygambere ve ikisi arasinda gelip geçmis Peygamberlerin hepsine iman ettim Hepsi haktir Bildirdikleri dogrudur

(Amentü billahi ve bi-ma cae min indillahi, alâ muradillahi, ve amentü bi-Resulillahi ve bi-ma cae min indi Resulillahi alâ muradi Resulillah Amentü billahi ve Melaiketihi ve kütübihi ve Rüsülihi velyevmil-ahiri ve bilkaderi hayrihi ve serrihi minallahi teâlâ vel-ba'sü ba'delmevti hakkun eshedü en la ilahe illallah ve eshedü enne Muhammeden abdühu ve resulühü)

Tecdidi Iman ve Nikah Duasi

Tecdidi Iman ve Nikah Duasi

Nikah tazelemek çok kolaydir Hanimdan vekalet aldiktan sonra, iki sahit yaninda, (Öteden beri, nikahlim olan hanimimi, onun tarafindan vekaleten ve tarafimdan asaleten kendime nikah ettim) denir

Su duayi da okumak iyi olur:

(Allahümme inni üridü en üceddidelimane vennikaha tecdiden bi-kavli lailahe illallah Muhammedün resulullah)