Aşure Günü Yapılacak ibadet ve Tesbihler

Aşure Günü Yapılacak ibadet ve Tesbihler

Aşure Günü Yapılacak ibadet ve Tesbihler
Aşure Günü Yapılacak ibadet ve Tesbihler

Bazı günler duaların kabulü ve Cenabı Allah'ın affına mazhar olma bakımından önemlidir. Bu günleri iyi değerlendirmek ve fırsat olarak görmek gerekir . Bu günlerden biri de aşure günüdür.

1.O gün, oruç tutulacak; fakat Muharrem’in sâdece 10’uncu günü oruç tutulmaz. (9.-10.), (10.-11.) veyâ (9.-10.-11.) günleri tutulur.

2.Muharrem’in birinci ilâ onuncu günü de dâhil her gün okunan duâ, sabahleyin üç def‘a okunacak.

3.İşrâkten sonra (kuşluk vakti) dört (4) rek‘at namâz kılınacak. Her rek‘atte Fâtihâ-yı şerîfeden sonra elli bir (51) adet İhlâs-ı şerîf okunur.

4. Mekrûh olmayan bir vakitte 2 rek‘at namâz kılınacak. Her rek‘atte Fâtihâ-yı şerîfeden sonra on bir (11) İhlâs-ı şerîf okunur.

5.Bol bol istiğfâr edilecek.

6. 70 (yetmiş) def‘a;

Hasbünâ’llâhu ve ni‘me’l-vekîl ni‘me’l-mevlâ ve ni‘me’n-nasîr, gufrâneke rabbenâ ve ileyke’l-masîrdenilecek.