Azaptan Bağışlanma Duası

Azaptan Bağışlanma Duası 

Azaptan Bağışlanma Duası
Azaptan Bağışlanma Duası

İşlenilen günahlardasn pişmanlık duyma veya Allah cc. Tevbe etmek ve cehennem azabından korunmak için edilecek dua şu şekildedir: 

Okunuşu:

‘’ Estağfirullah, Estağfirullah. Estağfirullahe – l’azim el kerim la ilahe illa hüve’l hayyü’l kayyümü ve etubü ileyhi, tevbete abdin zalimin li – nefsihi, la yemlikü li – nefsihi mevten vela hayaten vela nuşüru. Ve eselühü’t tevbete ve-l mağfirete ve-l hidayete lena innehü, hüve-t tevvabü’r rahim.
Ya settere’l uyüb, ya gaffare’z zünub.’’ Duası okunduktan sonra 10 defa salavat getirilir.

Anlamı:

Bir an gelince benim elimden, dilimden, gözümden, kulağımdan, ağzımdan, elimden bilerek veya bilmeyerek meydana gelen bütün günah ve hatalarıma tevbe ettim, pişman oldum. Küfür, şirki isyan, günah, kusur ve her türlü yanlışımdan her türlü hal vaki oldu ise cümlesine nedim oldum, pişman oldum. Bir daha yapmamaya azü cezm kast ettim.Sen tevbelerimi kabul et yarabbim.
Bu dua türkçe veya arapça okunduktan sonra Allah cc. Kalb duygular ile pişmanlıklar dile getirilir ve tekrar tevbe edilir. Tevbe etme 7 kez tekrarlandıktan sonra salavat getirilerek dua bitirilir.
Bu duanın dışında allah’ın rızasını kazanmak, yapılan hataların ve günahların bağışlanmansı için edilecek dualar vardır.

Bu dualardan biri olan bağışlanma duası:

‘’ Elhamdülillahi rabbil alemin vel akıbetül müttekin, vesselatü vessalamü ala resulüne Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain.