Bahtın Açılması İçin Okunacak Dualar

Bahtın Açılması İçin Okunacak Dualar

Bahtın Açılması İçin Okunacak Dualar
Bahtın Açılması İçin Okunacak Dualar

Günde 21 defa okumaya devam eden kimselerin her türlü şansı,kısmeti ve bahtı açılır Allah’ın izni ile.

Yâ Allame’l guyub,yâ Gaffare’z zunub,Yâ Settare’l u’yub,Yâ Kâşife’l kurub,Yâ Mukallibe’l kulub,Yâ Munevvire’l kulub,ya Enise’l kulub,Yâ Müferrice’l humum,Yâ Muneffise’l gumum.Subhaneke la ilâhe illa ente hallisna mine’nnar.”

Bahtın ve Talihin açılması için okunacak bir diğer dua ise "Rabbeneftah beynena ve beyne kavmina bi hakkı ve ente hayrul fatihin" her gün 129 defa okunur.