Bakara Suresinin Son iki Ayeti Amenerrasulü'nü Okumadan Yatmayın

Bakara Suresinin Son iki Ayeti Amenerrasulü'nü Okumadan Yatmayın

Bakara Suresinin Son iki Ayeti Amenerrasulü'nü Okumadan Yatmayın
Bakara Suresinin Son iki Ayeti Amenerrasulü'nü Okumadan Yatmayın

Amenerrasulü, Bakara Suresinin Son 2 (285 - 286) ayetidir. Çok büyük faziletleri vardır. Peygamber efendimize Miraç Gecesi nail olmuştur.


Hz Peygamber şöyle buyurmuştur:

-Allah Bakara Suresini iki ayetle sona erdirdi ki, bunları arş ın altındaki hazinesinden ihsan buyurdu. bunları öğreniniz, kadınlarınıza, çocuklarınıza öğretiniz. hem kurandır, hem namazda okunur, hem de duadır.

Amenerrasûlü’nü Okumadan Yatmayın Çünkü

Peygamber Efendimiz (sas) “Her kim geceleyin Bakara Sûresi’nin son iki âyetini okursa ona yeter. diyerek bizden “Amenerresûlu ”nu okumamızı istemektedir.

Yatağımıza uzandık uyuyamıyoruz.
Kalbimiz sıkıntılı, ruhumuzu sanki soğuk bir el sıkıyor, uyumak bize neler getirecek bilmiyoruz. Kurtulmaya çalışıyoruz bu ızdıraptan; ama nafile… Çaresini bilmiyoruz. Peygamber Efendimiz (sas) imdada yetişiyor ve huzur içinde uykuya dalabilmemiz için kalbimizi rahatlatan tavsiyelerini buyuruyorlar: Yatmadan önce Bakara Sûresi’nin son iki ayetini (Amenerrasûlü) okuyun.

Hz. Peygamber (sas)’in, Amener-rasûlü’nün faziletine dikkat çeken müjdelerle dolu hadislerini şöyle sıralamak mümkün;
1. Her kim geceleyin Bakara Sûresi’nden bu iki âyeti okursa ona yeter.
2. Allah Teâla Bakara Sûresi’ni bu iki âyetle sona erdirdi ki, bunlan bana, Arş’ın altındaki bir hâzineden verdi. Bunlan öğreniniz; kadınlarınıza ve çocuklarınıza öğretiniz. Çünkü bunlar hem salattir (namazdır), hem duadır, hem Kur’âridır.
3. Bu iki ayet bir evde 3 gece okundu mu artık şeytan o eve yaklaşamaz.

Bu konuda, Hz. Ömer ile Hz. Ali (ra) da demişlerdir ki: ‘Aklı başında hiçbir adam görmezdim ki, Bakara Sûresi’nin sonundaki bu âyetleri okumadan uyusun.”

Bu kadar övgü ile bahsedilen bu iki ayetin manası nedir acaba? Buyrun beraber okuyalım:

Peygamber, Rabbı tarafından kendisine ne indirildi ise ona iman etti, müminler de. Onlardan her biri Allah’a, meleklerine, kitaplanna ve resullerine iman etti. “O’nun resullerinden hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz” dediler ve eklediler:

“İşittik ve itaat ettik ya Rabbenâ, affım dileriz, dönüşümüz Sana’dır”.

Allah hiçbir kimseyi güç yetiremeye-ceği bir şekilde yükümlü tutmaz.

Herkesin kazandığı iyilik kendi lehine, işlediği fenalık da kendi aleyhinedir.

Ya Rabbenâ! Eğer unuttuk veya kasıtsız olarak yanlış yaptıysak bundan dolayı bizi sorumlu tutma. Ya Rabbenâ! Bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme.

Ya Rabbenâ! Takat getiremeyeceğimiz şeylerle bizi yükümlü tutma.

Affet bizi, lütfen bağışla kusurlarımızı, merhamet buyur bize!

Şensin Mevlâmız, yardımcımız! Kâfir topluluklara karşı Sen yardım eyle bize!

Hazreti Ali ve Hazreti Ömer den gelen bir rivayette şöyle buyrulmuştur:

-akıllı bir insanın bu âyetleri okumadan uyuması asla mümkün olmaz

bu âyet okunduktan sonra amin kelimesinin ilave edilmesi hakkında da bazı hadîs-i şerîfler mevcuttur.

diğer taraftan bir başka hadîs-i şerîfte de bu âyetlerle ilgili olarak şöyle buyurulmaktadır:

-her kim sûre-i bakaranın son iki âyetini okursa, bu ona, gecenin âfetlerinden şeytanların şerlerinden korunmak için yeterli olur!..

hiç değilse günde bir defa bu âyetleri okumak muhakkak ki, bize çok faydalı olacaktır.

OKUNUŞU:

amener resûlü bimâ ünzile ileyhi min rabbihî vel mü minûn. küllün âmene billâhi ve melâiketihi ve kütübihi ve rusulih; lâ nuferriku beyne ahadin min rusulih. ve kâlu, semina ve etâ na, gufraneke rabbena ve ileykel masıyr.

lâ yukellifullahu nefsen illâ vüs aha, leha ma kesebet ve aleyha mektesebet. rabbena lâ tuahızna innesiyna ev ahta na. rabbena ve lâ tahmil aleyna ısran kemâ hameltehu alelleziyne min kablina. rabbenâ ve lâ tuhammilna ma lâ tâkatelena bih. vafu anna, vağfirlena, verhamna. ente mevlâna, fansurna alel kavmil kâfiriyn.

ANLAMI:

rasûl, rabbinden kendisine inzâl olana iman etti. hepsi de (müminlerin), iman ettiler allâh ile, allâh a; meleklerine; kitaplarına; resûllerine. rasûllerim arasında fark görmediler; işittik ve itâat ettik, mağfiretini isteriz rabbimiz, dönüşümüz sanadır dediler.

allâh kimseye teklif etmez kapasitesi dışındakini. yaptığınızın kazancı da sizedir, kaybı da!.. rabbimiz, unutursak veya hataya düşersek bizi bundan mesûl tutma. rabbimiz, bizden evvelkilere yüklemiş olduğun ağır yükleri bize yükleme. rabbimiz güç yetiremiyeceğimiz görevlerle görevlendirme. bizleri affeyle, bağışla, merhamet buyur. bizim mevlâmızsın, gerçeği örtenlere karşı bize zafer ihsan et!..

Bugünden itibaren yatmadan önce mutlaka Bakara Sûresi’nin son iki ayetini (Amenerrasûlü) okuyalım. Bunu çevremizdeki dostlarımıza, arkadaşlarımıza teklif edelim. Bu iki ayeti eşimize ve çocuklarımıza öğretelim. Efendimiz (sas)’in buyurduğu müjdelere nail olalım. Hadi bakalım Allah (cc) muvaffak etsin.