Baş ağrısı için dualar

Baş ağrısı için dualar

Baş ağrısı için dualar

“Bismillahirrahmanırrahıym. Vallahü min veraihim mühıyt.bel hüve kur’anün meciyd.fi levhın mahfüz.”

“Bismillahirrahmanirrahıym. Bismillahi rabbil erdi ves sema.bismillahismühü beraketün ve şifa, bismillahillezi la yedurru measmihi şey’ün fil erdi ve la fis sema,ve hüves semiy’ul aliym.”

Bir kişinin baş ağrısı için sağ elini başı ağrıyan kişinin yada kendi okuyacaksa kendi eli başının üzerien koyarak bu duaları 3 kere okursa Allahın izniyle geçer.