Baş Ağrısında Okunacak Dua

Baş Ağrısında Okunacak Dua 

Baş Ağrısında Okunacak Dua
Baş Ağrısında Okunacak Dua

Resulullah, Hazret-i Alî’ye buyurdu ki: “Başın ağrıyınca, elini başına koy ve Haşr sûresinin sonunu – Lev enzelnâ’dan itibaren – oku.” 

Resûlullah’ın Haşr sûresinin bu kısmını okuduğu zaman, mübârek elini, mübârek başına koyduğu ve: “Ölüm hâriç, bu her hastalığa şifâdır” buyurduğu bildirilmiştir.

(Menâfi’un-nâs) kitabında diyor ki: Baş ağrısı devâ, ilaç ile geçmezse, Bekara sûresinin 196. âyetini, femen den ev-nüsük kadar yazıp, muska haline getirerek başına korsa (başörtüsünün veya başlığın altına iliştirirse), bi-iznillah şifâ bulur.

Başına besmele ve sonuna üskün lillah yazılır. Abdestli olarak ve Kur’an-ı kerim harfleri ile yazmalıdır.