Başarılı Olma ve Sebat Duaları

Başarılı Olma ve Sebat Duaları

Başarılı Olma ve Sebat Duaları
Başarılı Olma ve Sebat Duaları

Herhangi Bir İşte Başarı ve Sebat Duaları

1.DUA Anlamı: “Allah’ım! Senden işte (dinde) sebat etmeyi ve doğruluğa azmetmeyi istiyorum. Nimetine şükretmeyi ve sana güzel bir şekilde ibadet edebilmeyi istiyorum.

Doğruyu konuşan bir dil ve eğriliklerden uzak bir kalp diliyorum. Allah’ım! Senin bildiğin her çeşit şerden sana sığınıyorum. Bildiğin bütün hayırları senden istiyorum. Bildiğin günahlarımdan dolayı senden bağış diliyorum.”(Tirmizi,De’avat,22)

Okunuşu: “Allahümme inni es elüke s-sebate fi’l-emri ve’l-azimete ale’r-ruşdi. Ve es’elüke şükra ni’metike ve hüsne ‘ıbadetike.Ve es’elüke lisanen sadikan ve kalben selimen.Ve e’uzü bike min şerri ma ta’lemü.Ve es’elüke min Hayri ma ta’lemü. Ve estağfiruke mimma ta’lemü.”

2.DUA Anlamı: “Allah’ım! Bu işi bana hayırlı kıl ve bu işi bana nasip eyle! Allah’ım beni kendi başıma bırakma. (Tirmizi,De’avat,90)

Okunuşu: “Allahümme hır li vehter li.Vela tekilni ala ihtiyari.”

Kaynak: Nihat HATİPOĞLU