BAŞKASININ NIYETINE BAĞLANARAK IHRAMA GIRILEBILIR MI

BAŞKASININ NIYETINE BAĞLANARAK IHRAMA GIRILEBILIR MI
BAŞKASININ NIYETINE BAĞLANARAK IHRAMA GIRILEBILIR MI

Enes b. Mâlik (r.a.)’den rivâyete göre: Ali, Yemen’den Rasûlullah (s.a.v.)’in yanına geldi ve hangi niyetle ihrama girdin dedi. Ali de dedi ki:

Rasûlullah (s.a.v.) hangi niyetle ihrama girdiyse ben de o niyetle girdim” dedi. Rasûlullah (s.a.v.)’de: “Kurbanımı yanımda getirmiş olmasaydım ben de ihramdan çıkardım” buyurdular.
(Buhârî, Hac: 32; Müslim, Hac: 34)
Tirmîzî: Bu hadis bu yönüyle hasen sahih garibtir.