Bayezid-i Bistami Hazretlerinin Annesine Olan İtaati!

Bayezid-i Bistami Hazretlerinin Annesine Olan İtaati!

Bayezid-i Bistami Hazretlerinin Annesine Olan İtaati!
Bayezid-i Bistami Hazretlerinin Annesine Olan İtaati!

Daha annesinin karnında iken kerametleri görülmeye başladı. Annesi ona hamile iken şüpheli bir şeyi ağzına alacak olsa, onu geri atıncaya kadar karnına vururdu.

Evliyanın büyüklerinden, insanları Hakk’a davet eden, onlara doğru yolu gösterip, hakiki saadete kavuşturan büyük alim ve veli Bayezid-i Bistami… (Kuddise sirruhu) Sultan-ül Arifin lakabıyla meşhurdur. Künyesi Ebu Yezid’dir. İsmi Tayfur, babasının ismi İsa’dır. İran’da Hazar denizi kenarında Bistam’da doğmuştur.

Küçük yaşta iken annesi kendisini mektebe gönderdi. Bayezid Hazretleri, büyük bir dikkatle derse devam ediyordu. Bir gün Kur’an-ı Kerim okumak için gittiği mektepte okuduğu bir ayeti kerimenin (Lokman suresi/10) tesiri ile erkenden eve döndü. Annesi merak edip niçin erken döndüğünü sual edince, şöyle cevap verdi: “Bir ayeti kerime gördüm. Allah Teala o ayeti kerimede kendisine ve sana hizmet ve itaat etmemi emrediyor. Ya benim için Allah’a dua et, sana hizmet ve itaat etmem kolay olsun, veyahut da beni serbest bırak, hep Allah Teala’ya ibadet ile meşgul olayım.” dedi. Annesi; “Seni Allaj Teala’ya emanet ettim. Kendini O’na ver” dedi. Bundan sonra Bayezid-i Bistami kendini Allah Teala’ya verdi, emirlerinin hiçbirisini yapmaktan gevşeklik göstermezdi; ama annesinin hizmetini de ihmal etmezdi.

Annesinin küçük bir arzusunu büyük bir emir kabul edip, her durumda yerine getirmeye çalışırdı. Çünkü Allah Teala’nın emri de böyle idi.

Soğuk ve dondurucu bir kış gecesi idi. Annesi yattığı yerden oğluna seslenip, su istedi. Bayezid-i Bistami, hemen fırlayıp su testisini almaya gitti. Fakat testide su kalmamış olduğundan çeşmeye gidip, testiyi doldurdu. Buzlarla kaplı testi ile annesinin yanına geldiğinde, annesinin tekrar dalmış olduğunu gördü. Uyandırmaya kıyamadı. O halde bekledi. Nihayet annesi uyandı ve “Su, su!” diye mırıldandı. Bayezid elinde testi bekliyordu. Şiddetli soğuk tesiri ile eli donmuş, parmakları testiye yapışmış idi. Bu hali gören annesi;

“Yavrum testiyi niçin yere koymuyorsun da elinde bekletiyorsun?” dedi. Bayezid-i Bistami; “Anneciğim uyandığınız zaman, suyu hemen verebilmek için testi elimde bekliyorum.” dedi. Bunun üzerine annesi; “Ya Rabbi! Ben oğlumdan razıyım, Sen de razı ol!” diye canu gönülden dua etti. Belki de annesinin bu duası sebebiyle, Allah Teala ona evliyalığın çok yüksek mertebelerine kavuşmayı ihsan etti.