ilahirahmet
Anasayfa » Etiket: dini kıssadan hisseler

dini kıssadan hisseler

BESMELE-İ ŞERÎFE’NİN FAZÎLETİ Bir müslümanın hayırlı bir işe başlamak istediğinde o işin hayır ve bereketle tamamlanması için başında ‘Bismillâhi’r-rahmâni’r-rahîm’ ve...
RESÛLULLÂH’A BENZEYEN ÜÇ ZÂT Ebû Süfyân, Peygamber Efendimizin (s.a.v.) süt kardeşi ve amcası Hâris’in oğlu idi. Halîme hatun onu da...
ABDULLÂH BİN SELÂM (Radıyallâhü Anh) Ashâb-ı Kirâm’dan Abdullah bin Selâm (radıyallâhü anh) Hazretleri, İsrailoğullarından ve Yûsuf Aleyhisselâm’ın neslindendir. Gerek kendisi...
İHLASLA YAPILAN DUÂNIN TESİRİ İmâm Hâfız Fahruddîn Osman bin Muhammed Tûrîzî anlattı: Mekke-i Mükerreme’de Şeyh Takıyyüddin el-Havrânî’den Tefsîr, Hadîs, Fıkıh...
ÂLİM İLMİYLE AMEL EDENDİR Hz. Ali (radıyallâhü anh) buyurdular: “Ey ilim sahibleri! Öğrendiğiniz ilimle amel ediniz. Muhakkak ki âlim, öğrendiği...
Aşure Gününde Dua Etmenin Önemini Anlatan Güzel Bir Kıssa Bir vakit Basra’da servet sahibi bir adam vardı. Her senenin âşûra...
Mevlânâ’nın bir kıssasından Kaleme Alınan “Bir Testi Su” Hikayesi İşte “Bir Testi Su” hikâyesi: Çöl ortasında fakir bir bedevî, çadırında...
Dua eden ” Rabbim ” derse ALLAH’da ona ” Buyur Kulum ” der. Dua edenin, ‘Rabbim‘ demesi, Allah’ın ‘Buyur ey...
Herkes ateşini dünyadan kendisi getirir. HERKEZ KENDİ YAKACAĞINI KENDİ GÖTÜRÜR!!!… Yakaza bildirdi:: Abbasi´lerin ünlü halifesi Harun Reşid zamanında yaşanmiş olan...
Ebu Hayseme (r.a.) ve Hz. Muhammed ile ilgili Kıssa RESULULLAH (S.A.V) KAVURUCU SICAKTA HARBE GİDERKEN
Ay’ın Peygamberimiz için ikiye Bölünmesi AY’IN RESÛLULLAH (S.A.V)’A SELAM VERMESİ Avf Oğulları kabîlesinden Habîb b.Mâlik’in Ay’ı ikiye bölmesini Allah Resûlü...
Musab Bin Umeyr Hazretleri’nin Şehid Olması MUS’AB BİN UMEYR (R.A)’İN ŞEHİT OLUŞU Mekkeli müşrikler, savaş çığlıkları atmaya başlar.
Keşke vicdanımız eksik olacağına, ayaklarımız eksik olsa BULUNMAYACAK TEK ŞEY SENİN BENZERİNDİR Ayakkabıcı, yeni getirdiği malları vitrine yerleştirirken, sokaktaki bir...
Dünya Malının Kötülüğüne Beyan Ulu Allah Buyuruyor ki: “Ey Müminler! Sizi mallarınız ve çoluk çocuğunuz Allah’ı zikretmekten alıkoymasın. Bunu yapanlar...
islâm’a Göre Dünya Malının Kıymeti Nedir? Gerçek şudur ki, meşru yoldan kazanılan bir mal, insan hayatına hizmet ettiği için İslâm’a...
Bir Allah Dostunun Dünya Hayatına Bakışı İlâhî muhabbet deryâsına dalmış bir Hak âşığı olan Bâyezîd-i Bistamî -rahmetullahi aleyh-, gerçek zâhidlerin,...
Bayezid-i Bistami Hazretleri’nin Köpeğe Yol Vermesi Bâyezîd-i Bistâmî Hazretleri bir gün müridleriyle daracık bir yolda giderken karşılarına bir köpek çıkar....
Bayezid-i Bistami Hazretlerinin Annesine Olan İtaati! Daha annesinin karnında iken kerametleri görülmeye başladı. Annesi ona hamile iken şüpheli bir şeyi...