Bayram Günü Okunan Ayetler

Bayram Günü Okunan Ayetler

Bayram Günü Okunan Ayetler
Bayram Günü Okunan Ayetler

BAYRAMDA OKUNMASI GEREKEN AYETLER;

- Bismillahirrahmanirrahim.Kul hüvellâhü ehad. Allâhüssamed. Lem yelid ve lem yûled. Ve lem yekün lehû küfüven ehad.

-La ilahe illellahü vahdehü la şerike leh, Lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve ala külli şey`in kadir.

-Allahümme salli ala Muhammedin ve enzilhül muk`adel mükarrebe ındeke yevmel kıyameh.

-La ilahe illellahü vahdehü la şerike leh, Lehül mülkü ve lehül hamdü biyedihil hâyrû vehüve alâ külli şey’in kadîr.

"La ilahe illallahü vahdehü la şerike lehü. Lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve ala külli şey’in kadir. Allahümme salli ala Muhammedin ve enzilhül mak’adel mukarrabe ındeke yevmel