Bayramlarda Okunması Gereken Dualar

Bayramlarda Okunması Gereken Dualar

Bayramlarda Okunması Gereken Dualar
Bayramlarda Okunması Gereken Dualar

Hem bayram günü hemde arefe günü okunacak dua: Ben ve benden önceki peygamberlerin söyledikleri en faziletli söz, Allah'tan başka ibadet edilecek ilâh yoktur. O, birdir ve tektir. O'nun eşi, benzeri, dengi ve ortağı yoktur.

Mülk O'nundur. Hamd ve övgü; şükür ve takdir O'na aittir. O, her şeye kâdirdir. (Lâ ilâhe illâllâhü vahdehü lâ şerîke leh, lehü'l-mülkü ve lehü'l-hamdü ve hüve ala külli şeyin kadîr.) (Tirmizi, Da'avât, 13)

Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V) bayram günlerinde şu duayı çok okuyanın kalbinin ölmeyeceğini haber vermiştir;

“Yâ Hayyû, yâ kayyûm, yâ bedia’s-semavati ve’l-ardı, yâ ze’l-celâli ve’l-ikram.”
“Ey Hayy ve Kayyûm olan Rabbimiz, ey semâvat ve arzın bedi’i, ey Celâl ve Kerem sahibi. Beni sen koru, sen istikamette daim eyle. Kötülük ve günahlardan muhafaza et, sırat-ı müstakimde dâim ve sabit eyle.”

Bayram günleri bayram tebrikleri için musafaha ederken önce davranan biri diğerine şöyle duâ eder:

Tekabbellahü minnâ ve minküm.” Allah sizden ve bizden kabûl buyursun.
Muhatab olan da buna “amin” demekle karşılık vereceği gibi.
Gaferallâhü lenâ ve leküm” diye de cevap verebilir..” Allah bizi de, sizi de mağfiret buyursun demektir.