BELALARIN DEF'İ İÇİN DUA

BELALARIN DEF'İ İÇİN DUA

BELALARIN DEF’İ İÇİN DUA
BELALARIN DEF’İ İÇİN DUA

Bir insana bir kötülük,bir bela,müsibet gelirse; “Allahümme inna nec’alüke fi nuhurihim ve neuzu bike min şururihim.

Bu dua (313) defa okunursa,o kimsenin yadımcısı Allah’dır.Okuyan kimse kötülükden muhafaza olur. belalr ve müsibetler uzaklaşır.