Besmele ile istiaze nasıl yapılır? (Allah’a sığınma duası)

İnsanın sığınmaya korunmaya ihtiyacı vardır. Allahın korumadığını kimse koruyamaz, koruduğunu da kimse zarar veremez .

Allah’a sığınma şöyle olur:
-“Eûzubillâhimineşşeytanirracim. Lâhavle velâguvvete illâbillahil aliyyilazım” der.


Besmelenin bir sırrıda şöyle ortaya çıkmıştır:
Son zamanlarda yapılan bir araştırma “besmele”nin sâhip olduğu mûcizevî tesiri açıkca göstermektedir:
Sûriye’nin çeşitli üniversitelerinde farklı alanlarda uzman otuz profesörden oluşan bir araştırma grubu, Şam’da üç sene boyunca “besmele”yle kesilen hayvan etleriyle “besmele”siz kesilen hayvan etleri arasındaki farkı ortaya çıkarmak için laboratuar ortamında inceleme ve deneyler yaptı. Bu araştırmalar neticesinde, bilim adamları, hayvan ve kuş kesimlerinde dinen gerekli olan, “Bismillâhi Allâhu Ekber” sözünün, kesilen etler üzerinde etkileri olduğu sonucuna vardı.


Şöyle ki:
Araştırmacılar bu yapılan deneylerde, “besmele”siz kesilen sığır, küçükbaş ve kuşların et dokularında pıhtılaşmış kan, çoğalmaya müsâit bakteri ve mikroplar tesbit ettiler!..


“Besmele” ile kesilen hayvanların et dokularına ise kan, mikrop ve bakterilere rastlanmadığını ifade ederek, araştırmanın bu mûcizevî sonucunun insan sağlığı açısından tıpta muazzam bir ilmî keşif olduğunu belirttiler. (Yeni Asya-02-06-2003)

Mustafa Öselmiş alıntı