Bir iş yerinin Bereketi ve Bol Müşteri için Yâ Şekur c.c

Bir iş yerinin Bereketi ve Bol Müşteri için Yâ Şekur c.c
Bir iş yerinin Bereketi ve Bol Müşteri için Yâ Şekur c.c

YÂ ŞEKÛR; Emirlerine itaat edenleri umduklarından sa fazlası ile mükafatlandıran, şükür  kabul edici, az amel ile çok mükafat verici. Kendi hoşnutluğu maksat ve niyetiyle yapılan işleri daha ziyadesiyle karşılayan ve mükafatlandıran Allah.

İş yerinin kısmetinin açılması bol rızık ve bereketi için. Ayrıca bol müşteri gelmesi için, yağmur suyuna  526 defa  “Yâ Şekur celle celalühü” okunup o işyerinin duvarlarına  serpilirse oraya sayısız  müşteriler gelir.