Bir Tarlanın Yada Meyve Ağacının Verimini Artırmak için “Besmele”

Bir Tarlanın Yada Meyve Ağacının Verimini Artırmak için “Besmele”
Bir Tarlanın Yada Meyve Ağacının Verimini Artırmak için “Besmele”

Tarlanın verimini ve bereketini artrımak için bir kağıda 101 Besmele yazılır ve tarlaya gömülürse hem bereket hasıl olur, hemde doğal afetlerden korunur.Yetişme deveresi zarara ve afete uğramadan tamamlanır. Meyvesi sebzesi bol olur.

Bunu ben kendimce cüzdanlarımızda yapabiliriz diye düşündüm. yada evlermizde mutfaklarımıza koyabiliriz. Dükkan ve iş yerleriende olabilir.

Kaynak: Dr.Arif Arslan…Dua ile korunma