Borçlardan Kısa Zamanda Kurtulmak için Her Gün Okunacak Dua

Borçlardan Kısa Zamanda Kurtulmak için Her Gün Okunacak Dua
Borçlardan Kısa Zamanda Kurtulmak için Her Gün Okunacak Dua

Borçlu olan kardeşlerimiz vardır muhakkak. size peygamberimizin s.a.v ashabına tavsiye ettiği bir ayet ve duadır.

Nasuh bir tövbe etmeliyiz her gün en az 70 defa : “Estağfirullah el – Azim” 7 defa salavatı şerife söyleyelim. Büyük küçük günahları terkedelim. Allaha olan ibadetlerimizi yerine getirmeliyiz. Millet hakkına riayet edelim. YALAN söylemeyelim. Bu halde yaşamaya devam ederken.

Her gün :17 defa veyahutta 111 defa aşağıdaki ayeti okuyalım. ( özel günlerinde okunmaz.)

“Bismillahirrahmanirrahim.Ve kulil hamdu lillahillezi lem yettehız veleden ve lem yekun lehu şerikun filmulki ve lem yekun lehu veliyyun minez zulli ve kebbirhu tekbira.”

Her okuyuşun sonunda 3 defa : “Allahu Ekber Allahu Ekber, La ilahe illallahu vallahu ekber. Allahu ekber ve lillahi’l-hamd tevekkeltü ‘alel – hayyillezi la yemutü.”