Borcunu Ödeme Gücü Kalmayan Borçlardan Kurtulmak için “Ya Kebir c.c”

Borcunu Ödeme Gücü Kalmayan Borçlardan Kurtulmak için “Ya Kebir c.c”
Borcunu Ödeme Gücü Kalmayan Borçlardan Kurtulmak için “Ya Kebir c.c”

Bir insanın hiçbir şekilde ödeme imkanı bulamayacağı şekilde borcu olsa bu ism-i şerife en az (360) kere,en fazla (1o.ooo) defa okumalıdır.

Bunu okumaya devam  eden borçlu kişinin Allâh-u Teâlâ borçlarını ödetir.rızkını kolaylaştırır, o kişiye korku ve üzüntüden kurtulan emin kimselerden kılar ve onu şükreden  zenginlerden yapar. Vitir namazından önce 2 rekat namaz kılmaya  gayret  etmesi lazımdır. Bu namazın her rekatında Fatiha süresinden sonra 5 defa (Al-i İmran süresi 26-27 ayelerini okumalıdır).

Âli İmran 26-27 ayetler:

“Kulillâhumme mâlikel mulki tû’til mulke men teşâu ve tenziul mulke mimmen teşâ’(teşâu), ve tuizzu men teşâu ve tuzillu men teşâ’(teşâu, bi yedikel hayr(hayru), inneke alâ kulli şey’in kadîr(kadîrun).”

“Tûlicul leyle fîn nehâri ve tûlicun nehâra fîl leyl(leyli), ve tuhricul hayya minel meyyiti ve tuhricul meyyite minel hayy(hayyi), ve terzuku men teşâu bi gayri hısâb(hısâbın).”

İşte bu duaya  devam eden kişi saltanat makamına kadar ulaşır. Allah-u Teâlâ onu cinlerin ve insanların kem gözlerinden korur. Bütün âfetlerden ve belâlardan muhafaza eder. Durumu kimsenin ölçemeyeceği kadar gün be gün ziyadeleşir düzelir.

Okunacak İsErbain-i İdriyye de geçen ve Rabbimizin Esmaül hüsnasındaki ismi şeriflerinden olan”Yâ Kebir c.c”

Ya Kebir şeklinde okunabilidği gibi: aşağıdaki şekilde okunması daha makbul olucaktır.

Yâ Kebiru entellezi lâ tehdil-ukûlü livasfi azametihi”

Manası: ” Ey büyük Zat!Akılların,büyüklüğünü vasfetmeye yol bulamadığı Zat ancak Sensin.Ya Kebir!”