Bu ismi Şerife Devam Eden Zorlukları Kolaya, Sıkıntısı Genişliğe Tebdil Eder

Bu ismi Şerife Devam Eden Zorlukları Kolaya, Sıkıntısı Genişliğe Tebdil Eder
Bu ismi Şerife Devam Eden Zorlukları Kolaya, Sıkıntısı Genişliğe Tebdil Eder

YÂ KÂFİ EL MÜVESSÎ LİMA HALAGA MİN ATA YA FAZLİHİ

Ey Fazlı kereminin bağışlarından tüm yaratttıklarına genişlik  veren ve her şeye yeterli olan! Yâ Kâfi!”


İlâhi isimlerden bir ism-l şerif de «Kâfi»dir. Elveren, yetişen, üfayet eden demektir.
Bütün mertebelerde zâhir-bâtın, halka yetecek miktaryardımı kemali fazlın ve çok bağışınla zahmetsiz bahşeden (veren) kâfii mutlak kıymetli varlıksın Ya Rabbi!

Her kim bu İsmi Şerifi çokça zikrederse, Allâh-u Tealâ zorluklarını kolaya, fakirliğini zenginliğe, sıkıntısını genişliğe tebdil eder.

Ebced  degeri(111) dir .Her gün  111 defa yada daha fazla okunabilir. Rızık genişliği için 12 gün her gün 12  bin defa okunur.

Kaynak : Ahmet Mahmut Ünlü( Erbai’in-i İdrisiyye