Bu İsmi Şerife Her Gün Devam Edene “Hayır ve Bereket Kapıları Açılır

Bu İsmi Şerife Her Gün Devam Edene “Hayır ve Bereket Kapıları Açılır
Bu İsmi Şerife Her Gün Devam Edene “Hayır ve Bereket Kapıları Açılır

Fethedici maddi ve manevi bütün kapıları açan, her türlü zorluk ve müşkülleri çözen.

Ya fettah celle  celalühü zikrine her gün devam edene Allah Teâlâ hayır ve bereket ihsan eder. Darlık ve sıkıntı çekmez.

Her gün 489 defa Okuyan için Maddi ve manevi hayır ve bereket kapıları açılır.

Her yönden kısmetim kapalı diyenler bu ismi şerife devam ederler  ve dua ederler ise kısmetleri açılır inşallah.