Çalınan Kaybolan Eşyayı Bulmak için Etkili Bir Dua

Çalınan Kaybolan Eşyayı Bulmak için Etkili Bir Dua

Çalınan Kaybolan Eşyayı Bulmak için Etkili Bir Dua
Çalınan Kaybolan Eşyayı Bulmak için Etkili Bir Dua

Kaybolan, çalınan bir şeyi bulmak için, [her gün 25 kere] (Yâ câmi’annâsi li-yevmin lâ raybe fihi innallahe lâ yuhlif-ül mi’âd icma’ beyni ve beyne ) duasını okumalı. Buluncaya kadar okumaya devam etmeli. Noktaların yerinde, kaybolan şeyin ismini söylemelidir. (İbni Âbidin)

Bir başka dua:
Bir şeyi kaybolan, çalınan kimse, her gün iki rekat namaz kılıp, selamdan sonra, (Allahümme yâ Hâdi ve yâ Râddeddâlleti, erdid aleyye dâlleti bi-izzetike ve sultânike fe-innehâ min fadlike ve atâike) okumalıdır. (Bostân-ül-ârifin)