Hapşurunca ( Aksırınca ) Okunacak Dualar

Hapşurunca ( Aksırınca ) Okunacak Dualar

Hapşurunca ( Aksırınca ) Okunacak Dualar
Hapşurunca ( Aksırınca ) Okunacak Dualar

Dua, insanda fıtrî bir olgudur. Bu sebepledir ki, bütün dinlerde mevcuttur. Üstün bir varlığa inanan her insan şu veya bu şekilde dua eder. İnsanlar hayatları boyunca, üstesinden gelemeyecekleri birçok şeylerle karşılaşmakta, keder, sıkıntı, acz ve ümitsizliklere maruz kalmaktadırlar.

Yüce Allah şöyle buyurur: "İnsana bir darlık dokunduğu zaman yanı üzere yatarken, otururken yahut ayakta bize yalvarır, ama biz onun sıkıntısını giderince sanki kendisine dokunan bir darlıktan ötürü bize hiç yalvarmamış gibi hareket eder. İşte aşırı gidenlere yaptıkları iş böylesine süslü gösterilmiştir." (Yunus, 10/12)

Sizden biriniz, aksırınca; "Elhamdülillah" (Allah'a hamdolsun.) desin.

(Bunu işiten) kardeşi veya arkadaşı; "Yerhamükâllah" (Allah'ın rahmeti üzerine olsun.) desin.

O da; "Yehdîkümullâhu ve yuslihu bâleküm" (Allah size hidayet etsin (hidayette dâim kılsın) ve halinizi ıslah eylesin.) desin.

Hadis-i şerifte buyuruldu ki: “Aksırınca "Elhamdülillah" diyen göz ağrısı görmez.” “Aksırınca Elhamdülillah diyeni, 70 türlü belâdan korunur.”

Buhari... alıntıdır...