Canım kurban olsun senin yoluna ilahisinin sözleri

Canım kurban olsun senin yoluna ilahisinin sözleri

Canım kurban olsun senin yoluna
Canım kurban olsun senin yoluna
Canım kurban olsun senin yoluna ilahisinin sözleri
Canım kurban olsun senin yoluna,
Adı güzel, kendi güzel Muhammed,
Şefâat eyle bu kemter kuluna,
Adı güzel, kendi güzel Muhammed


Canım kurban olsun senin yoluna ilahisinin sözleri
Mü'min olanların çoktur cefâsı,
Ahirette olur zevk-u sefâsı,
On sekiz bin âlemin Mustafâ'sı,
Adı güzel, kendi güzel Muhammed
Canım kurban olsun senin yoluna ilahisinin sözleri
Yedi kat gökleri seyrân eyleyen,
Kûrsûn üstünde cevlân eyleyen.
Mi'râcda ümmetin Hak’dan dileyen,
Adı güzel, kendi güzel Muhammed
Canım kurban olsun senin yoluna ilahisinin sözleri
Ol çâriyâr anın gökler yâridir,
Anı seven günahlardan beridir,
On sekiz bin âlemin serveridir,
Adı güzel, kendi güzel Muhammed
Canım kurban olsun senin yoluna ilahisinin sözleri
Aşık Yunus neyler iki cihânı sensiz,
Sen Hak Peygambersin şeksiz, gümânsız
Sana (bilgi yelpazesi.net) uymayanlar gider imânsız,
Adı güzel, kendi güzel Muhammed.
Canım kurban olsun senin yoluna ilahisinin sözleri
Yunus Emre