Cinlerden Korunmak için Dua

Cinlerden Korunmak için Dua
Cinlerden Korunmak için Dua

Sözlükte cin kelimesi, “gizli ve örtülü varlık, görülmeyen şey” manalarına gelirken, yüce dinimizde ise cin kelimesi; beş duyu organları ile algılanmayan, çeşitli şekillere girebilen varlıklara verilen bir isimdir.

“Andolsun biz insanı, kuru çamurdan, şekillenmiş kara balçıktan yarattık. Cinleri de daha önce, zehirli ateşten yarattık.”(Hicr 26-27) Yüce Allah ayeti kerimede de belirttiği gibi, cinleri ateşten ve insandan daha önce yaratmıştır. Şüphe yok ki cinlere inanmakta her akıl sahibi Müslümanın imanın bir gereğidir. Cin ehlinde iyi cinlerin olduğu gibi kötü cinler de vardır. Kötü cinler, insanlara çeşitli şekillerde musallat olurlar.

İradesi zayıf olan insanlar.
Büyü yapanlar.
Cinlere bilmeden zarar verenler. (Cinler, insan vücuduna girebildikleri gibi hayvan vücutlarına da girerek, çeşitli vücutlara girebilme özelliğine sahiptirler.)
Cinlerle görüşmek için bilmeden çeşitli şartları yerine getirenler. (Cinlerle ilgili fazla muhabbet yapmak, onları sık sık anmak, gibi yapılan hatalar sonucu insanlar bilmeden cinleri çağırmış olurlar.)

Cinlerden korunmanın çeşitli yolları ve okunacak dua:

En başta Allah’ı sık sık anmalı, her işe onun ismiyle başlamalı ve temiz olmalıyız.
Peygamber efendimiz (sav), Hz. Ali (ra) efendimizde hitaben şöyle buyurmuştur. “Ya Ali! her ne zaman sıkıntıya düşersen, bela ve musibete uğrar isen şöyle dua et.

Bismillahirramanirrahim.

La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim.

Anlamı:

“Esirgeyen ve bağışlayan Allah’ın adıyla. Güç ve kuvvet, sadece Yüce ve Büyük olan Allah’ın yardımıyla elde edilir.” Bu duayı sıkça okumak ve her şeyden üstün olan Allah’a sığınmak gerekir.
Peygamber efendimize yapılan büyüye karşı, Cenab-ı Hak tarafından nazil olan Felak-Nas surelerini de gücümüz yettiğince fazla okumak gerekir.

Felak Suresi

Bismillahirramanirrahim.

Kul, e’uzü birabbil felak, min şerri ma halak ve min şerri gasikin iza vakap ve min şerri neffassati fil ukad ve min şerri hasidin iza hased.

Anlamı:

“Esirgeyen ve bağışlayan Allah’ın adıyla. De ki: Sığınırım o sabahın Rabbine, yarattığı şeylerin şerrinden, karanlığı çöküp bastırdığında bir gecenin şerrinden, o düğümlere üfleyen üfürükçülerin şerrinden ve kıskançlık gösterdiğinde bir kıskancın şerrinden.”

Nas Suresi

Bismillahirramanirrahim.

Kul e’uzü birabbinnas. Melikinnas. İlahinnas. Min şerrilvesvasilhannas. Ellezi yüvesvisü fi sudurinnassi. Minelcinneti vannas.

Anlamı:

“Esirgeyen ve bağışlayan Allah’ın adıyla. De ki: Sığınırım ben insanların Rabbine. İnsanların hükümdarına. İnsanların ilahına. O sinsi vesvesecinin şerrinden. O ki, insanların göğüslerine vesveseler fısıldar. Gerek cinlerden, gerek insanlardan.” Bu iki sure, büyüye, sihre, hastalıklara vb. kötülüklere karşı en önemli silahlardan biridir.
Fatiha SuresiAyet-el Kursiİhlas Suresi bol bol okunurken Bakara suresinin son iki ayeti de okunarak, cinlerin ve şeytanın şerrinden Allah’a sığınılır.