Çok Kuvvetli Evliyaların Dilek ve Hacet Duası

Çok Kuvvetli Evliyaların Dilek ve Hacet Duası

Çok Kuvvetli Evliyaların Dilek ve Hacet Duası
Çok Kuvvetli Evliyaların Dilek ve Hacet Duası

(Bismillâhirrahmânirrahîm* Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm* Allahümme innî es'elüke yâ kadîmü* yâ dâimü* yâ vitru* yâ ehadü* yâ samedü* yâ hayyü* yâ kayyûmü* yâ zel celâli vel ikram* fein tevellev fekul hasbiyallahü lâ ilahe illâ hüve aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil azîm.*)

Bu tarz duaları okurken aklınızdan daima iyi şeyler dileyin.

Kötü emeller için kullanmayın

İsa (A.S.) bu mübarek duayı okur, ölüleri diriltirdi.

Haceti veya bir dileği olan sabah namazını kıldıktan sonra kıbleye karşı oturur da bu duayı yüz defa okursa dileği gerçekleşir.

Cenabı Hakkın velî kullarından olan Süleyman bin Mukatil hazretleri şöyle buyurmaktadır:

"Kim yukarıdaki duayı sabah namazından sonra yüz kez okuyup Cenabı Haktan dilekte bulunur da Allah onun

dileğini vermezse ben Süleyman bin MukatiPe lanet eylesin."

Öyle ise bu duayı hiç tereddüt etmeden içten, samimiyetle okuyup Cenabı Hakka tevekkül etmeliyiz.