Göz Ağrısına iyi Gelen Etkili Dua ve Ayetler

Göz Ağrısına iyi Gelen Etkili Dua ve Ayetler

Göz Ağrısına iyi Gelen Etkili Dua ve Ayetler
Göz Ağrısına iyi Gelen Etkili Dua ve Ayetler

Ezan okunurken müezzin "Eşhedü enne Muhammeden Rasûlullah" Derken Salavat Okuyup iki elin baş parmağına mesh edin.

Fe keşefna anke ğıtaeke fe besarukel yevme hadid
ve sâllallâhü alâ seyyidinâ Muhammedin ve âla âlihi ve sahbihi ve sellim

Sabah akşam iki elin baş parmağına 70 kere oku ve gözünü mesh et

Bu şekilde devam edenlerin göz hastalıklarından şifa buldukları hatta gözüne yarı perde inmiş olanların bile bu perdenin kaybolduğu görülmüştür.

KAF Suresi 22. Ayet
Lekad kunte fî gafletin min hâzâ fe keşefnâ anke gıtâeke fe besarukel yevme hadîdun.

(Allahû Teâla buyurur): “Andolsun ki sen bundan gaflet içindeydin. İşte senden perdeni kaldırdık. Artık bugün senin görüşün keskindir.”
7 defa başparmaklarına oku-dilinle iki baş parmağını ıslat Ya-Şafi diye gözleri mesh edin.