Çok Sevilmek ve Makam Sahibi Olmak için Etkili Bir Dua - Zikir

Çok Sevilmek ve Makam Sahibi Olmak için Etkili Bir Dua - Zikir

Çok Sevilmek ve Makam Sahibi Olmak için Etkili Bir Dua – Zikir
Çok Sevilmek ve Makam Sahibi Olmak için Etkili Bir Dua – Zikir

 

Ya Vedud Duası, Bu dua Allah'ın Kur'a-nı Kerim de geçen 99 isminden biri olan Vedud ismi ile yapılan bir duadır.

Vedud isminin anlamı 'sevilmeye çok layık olan'dır. Vedud duası genellikle sevgi, sevilme ihtiyacına karşı okunan bir duadır. Ayrıca sıkıntı içinde okunabilir ve farklı dua çeşitleri vardır. ☆ Vedud ismi günde 400 defa okunmalıdır. Herkesin sevgisini kazanmak için okunan bir İsmi Şeriftir. Ya Vedud ismini zikreden kişi bütün insanlar tarafından sevilir ve hürmet görür. Okuyan kişinin kalbi nurlanır huzura kavuşur. Günde 270 defa Ya Vedud okuyan borçlarından ve fakirlikten kurtulur.

Sıkıntı halinde okunacak olan Ya Vedud Duası;

Bismillahirrahmanirrahim Ya Vedud! Ya Vedud! Ya zelarşil mecid. Ya Mübdi, Ya mu'id. Ya fe'aalün lima yürid. Es'elüke bi nuri vechikellezi mele'e erkane arşike ve es'elüke bi kudretikelleti kadderte biha halkake ve bi rahmetikelleti vesiat külle şey'in. La ilahe illa ente. Ya muğis, eğisni! Ya muğis, eğisni!

Ya Vedud Duası Türkçe Anlamı;

Ey Vedud. Ey Vedud. Ey yüce arşın sahibi. Ey kainatı hiçten ve benzersiz şekilde yaratıp bin bir isminin tecellileriyle emsalsiz bir şekilde süsleyen Mübdi. Ey varlıkları ölümden sonra yeniden inşa edip dirilten Muid. Ey dilediği her şeyi yapan. Arşın rükünlerini dolduran Zatının nuru hürmetine yarattığın bütün varlıklara hükmeden kudretin hürmetine ve her şeyi kaplayan rahmetin hürmetine istiyorum. Senden başka ilah yoktur. Ey kendisinden yardım isteyenlere yardım eden. Bana yardım et. Ey güç durumda olanlara yardım eden ve ummadıkları yerde ihtiyaçlarını ellerine veren Muğis. Bana yardım et.