Cuma günü okunacak dua

Cuma günü okunacak dua

Cuma günü okunacak dua
Cuma günü okunacak dua

Bismillahirrahmanirrahiym,“Allahü ekberu ehlül kibriyai vel azameti ve müntehel ceberuti vel izzeti ve veliyyil ğaysi ver rahmeh.ve meliküddünya vel ahirah.

Rabbül erbab.ve müsebbibül esbab.Ve İlahül aliheti ve cebbarul cebabirah.Mübdiül hafiyyat.ve mu’linüs serairil mektubat.Aziymül melekut.Şedidül ceberut.Latiyfün Lima yeşaü.Allahü ekberu kable külli şey’in ve ahiruh.la ilahe İlla hüve haşeat lehul kulubü la yakdıy fil ümuri sivah.vela yüdebbiru mekadiraha ğayruh.vela yetimmü şey’ün düneh.Elkadirul halim.El latiyfül kerim.Sübhanehü celle ve ala.Ma a’zama Şaneh.ve eşedde ceberuteh. Yüsebbihul halku küllühüm lehü ve yettkune minhü ve yetedarra une leh.Ehata bikülli şey’in ılma.Ve ahsa külle şey’in adeda.”