Cuma Namazı

Cuma Namazı 

Cuma Namazı
Cuma Namazı

Vakit: Ögle namazin vaktidir.

Cumâ namazi farzi-i ayn ve iki rek’âttir. Farziyeti Kitap, Sünnet ve Icmâ ile sabittir:

” Ey iman edenler! Cuma günü namaza çagirildigi(ezan okundugu) zaman, hemen Allah’i anmaya kosun ve alis verisi birakin. Eger bilmis olsaniz, elbette bu, sizin için daha hayirlidir.” (Cum’â : 9) 

Ögle namazi vaktinde ve cemâatle kilinir. Dördü farzdan evvel dördü farzdan sonra olmak üzere sekiz rek’at sünneti vardir. Vakit girdikten sonra evvelâ dört rek’at sünnet kilinir. Ondan sonra ikinci defa olmak üzere câminin icinde bir ezan okunur. Ezandan sonra hatip minbere cikarak hutbe okur. Hutbeden sonra hatip mihrâba gecerek imam olur ve cemâatle iki rek’at Cumâ namazi kilinir. Bu iki rek’at farzdan sonra dört rek’at daha sünnet kilinir. Bu dört rek’atten sonra isterse dört rek’at Zuhr-u âhir ile iki rek’at vakit sünneti kilar.

Bir Hadis-i Serifte söyle buyurulmustur:

“2825 – Evs Ibnu Evs es-Sakafi (radiyallahu anh) anlatiyor: “Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdularki: “Kim (cuma günü) yikar ve yikanirsa, kim erkenden (mescide) gider ve hutbenin basina yetisirse, yürür ve binmezse, imama yakin durur, dinler, mâlâyanî söz etmezse ona her bir adim için bir yillik amelin oruçlarive namazlariyla sevabiyazilir.” (Buhari)

Cuma namazinin sartlari:

Cuma namazinin, vakit namazlarin sartlari ve farzlari yaninda oniki sarti vardir. Bunlardan altisi vücûbunun (farz olmasinin), altisi da edasinin (sahih olmasinin) sartlaridir.

Vücûbunun sartlari:

Hür olacak,

Erkek olacak (kadina farz degildir),

Âkil balig olacak ( deliye ve cocugu farz degildir. ),

Sagligi yerinde olacak (hastaya farz degildir.),

Gözleri, ayaklari saglam olacak (körlere ve kötürümlere farz degildir),

Mukim olacak (misafire farz degildir)

Kendisinde bu sartlar mevcut olanlar Cumâ namazi farzdir. Bu sartlar bulunmayanlara farz degildir. Kadinlara, hastalara, Cumâ’ya gitmekle hastaligi artacak olanlara, hastabakicilara, düskün ihtiyarlara, yolculara, gözsüzlere, kötürümlere, hürriyerti kendi elinde olmayanlara, Cumâ’ya gittigi vakit muhakkak sûrette, her ne sekilde olursa olsun bir zarar görecek olanlara Cumâ namazi farz degildir. Böyle olanlara seriyatin müsadesi vardir. Isterlerse evlerinde oturup Ögle namazini kilarlar. Isterlerse Cumâ’ya giderler. Kendilerine Cumâ farz olmiyanlar eger Cumâ’ya giderek Cumâ namazini kilarlar ise o günün Ögle namazi yerine gecer.

Cumâ namazinin sahih olmasinin sartlari:

Cuma kilinacak yer, seihr veya sehir hükmünde olacak (ancak köylerde de Cuma namazinin kilinabilecegine dair fetvâ verilmistir.)

Devlet baskanin veya devlet baskani adina bir yetkilinin izin vermesi,

Cuma namazi kilinacak yerin herkese acik olmasi,

Ögle vaktinin gelmis olmasi,

Imamdan baska en azindan üc kisinin bulunmasi,

Hutbe okunmasi

Hutbenin Rüknü:

Hutbenin rüknü Cenâb-i Allah’i zikirden ibarettir.

Hutbe ikidir:

Birinci hutbe Müslümanlara va’z ve nasihat, ikinci hutbe Müslümanlara duâdir. Her birinde Allah’a hamd-ü senâ. Allah’in Birligine, Muhammed aleyhi’s-selâm’in Peygamberligine sehadet ve Peygambere salâvat vardir.