Cumaları Okunacak Çok Faziletli Esmalar Zikirler Ve Dualar

Cumaları Okunacak Çok Faziletli Esmalar Zikirler Ve Dualar

Cumaları Okunacak Çok Faziletli Esmalar Zikirler Ve Dualar
Cumaları Okunacak Çok Faziletli Esmalar Zikirler Ve Dualar

Cuma günü Müslümanların çok Mübarek günlerinden biridir. Bu günde dilek kapıları sonuna kadar açıktır edilen her dua ve istenen her dilek Allah'ın izni ile hayırlı ise kabul olur.

Cuma günü çekilmesi gereken zikirler ve esmalar vardır. Bu zikir ve esmaları her Cuma okumak ve çekmek gerekir. Bu günübolzikir ile geçirmek gerekir

La ilahе illa еntе ya hannanü ya mеnnanü ya bеdiassеmavati vеlardi ya zеlcеlali vеl ikram

Ya Valiyyü : Her Cuma günü Ya Veliyyü, ismi şerîfi çokca zikredilirse, zikredenin işleri güçleri kolaylaşır yoluna girer,

Ya Rafiu : Her Cuma Günü YA RAFİU, ismi şerifi bol bol zikredilirse Halk arasında saygı görür, zikreden kişinin sözü dinlenir,

Er Rakib : Cuma Günleri Her Kim Er Rakib İsmi şerifini zikrederse, İstekleri arzuları, Dileklerine sahip olması kolaylaşır,

Ya Gafur : Cuma Günleri Her kim YA GAFUR İsmi şerifini zikrederse Mağfirete kavuşur,

Her kim cuma günü çokca La ilahе illlahü mеlikül Hakkul Mübin zikrini zikrederse Allahü Teala onu fakirlikten korur, İsteklerini yerine getirir,

Cuma Namazından Sonra Her kim nas, felak , ihlas Suresini okursa Allahü Teala Onu Kendi Muhafazası Altına alır,

Ya Meliki Muktedir : Cuma Günü her kim Ya Mеliki Muktеdir kelimesini yüz defa zikrederse huzura kavuşur, bedensel olarak rahatlar,

Cuma Namazından hemen sonra her kim aşağıdaki zikri 100 defa tekrarlarsa Allahü Teala onun günahlarını affeder,

Sübhanallahi vе bi hamdihi sübhanallahil azim vе bi hamdihi еstağfirullah