iki kardeşin Aralarındaki Soğukluğu Gidermek için Etkili Dua Terkibi

iki kardeşin Aralarındaki Soğukluğu Gidermek için Etkili Dua Terkibi

iki kardeşin Aralarındaki Soğukluğu Gidermek için Etkili Dua Terkibi
iki kardeşin Aralarındaki Soğukluğu Gidermek için Etkili Dua Terkibi

Birbirlerine karşı soğuk olan sürekli tartışan karı koca veya iki Kardeş herhangi iki kişinin arasındaki soğukluğu giderip yerine sevgi ve muhabbet temin etmek istenirse tatlı bir yiyeceğin üzerine vakia suresi 3 defa okunur sonrasında

(tevekkelu ya huddamü hazihissureti bil’ülfeti velmahabbeti beyne fülan ibni fülanehü ve fülan binti fülanehü bihakkı hehtubi hehtubi lehubi lehubi ecib ya sam’unü zu behain ve cemalin tevekkelu ya huddamü hazihissuretiş şeriyfeti bilmahabbetid daimeti velveladi beyne fülan ibni fülanehü ve fülan binti fülanehü bihakkı hazihissurete aleyküm ve taatüha ledeyküm

okunur ve o yiyecek her ikisinede yedirilirse aralarındaki soğukluk gider yerini sevgi ve muhabbet alır ve artık onları ancak ölüm ayırır.