Cumartesi Günü Oku! işverenleri Yanında itibarlı Olmak için Ayet-el Kürsi

Cumartesi Günü Oku! işverenleri Yanında itibarlı Olmak için Ayet-el Kürsi

Cumartesi Günü Oku! işverenleri Yanında itibarlı Olmak için Ayet-el Kürsi
Cumartesi Günü Oku! işverenleri Yanında itibarlı Olmak için Ayet-el Kürsi

Ayetel Kürsi, Kur'ân-ı Kerim’in Seyyidi ve en büyüğüdür. Bakara suresinin 255. Ayet-i'dir ve Tevhid ilmiyle alakalı en büyük Ayet-i kerimedir. Ayetel Kürsi namaz içinde sure şeklinde okunduğu gibi, namazda tesbihden önce de okunur. Allah'ı tanıtır ve onun yüce ismini içerisinde barındırır.

Cumartesi Zuhal saati olan sabah erken,ikindi sonrası,akşamdan sonra ve gece yarısı Ayet’el Kürsi’yi (17-50-170 yada 313 ) defa okuyan ..kimseler Amirleri yanında yada patronu yanında büyük itibar görür.İstediği makama ulaşır.

Ayet-el Kürsi:
Allahü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm. Lâ te’huzühû sinetün ve lâ nevm. Lehû mâ fis-semâvâti vemâ fil erd. Menzellezî yeşfeu indehû illâ biiznihi. ya’lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yühîtûne bişey’in min ilmihî illâ bimâ şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel erd. Velâ yeûdühü hıfzuhumâ ve hüvel aliyyül azîm.”

Allah ki, O’ndan başka ilah yoktur. O hayydır, kayyûmdur.Kendisine ne uyku gelir ne de uyuklama.Göklerde ve yerdekilerin hepsi O’nundur.O’nun izni olmadan katında kim şefaat edebilir?O, kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. (Hiçbir şey O’na gizli kalmaz.)O’nun bildirdiklerinin dışında insanlar,O’nun ilminden hiçbir şeyi tam olarak bilemezler.O’nun kürsüsü gökleri ve yeri içine alır, onları koruyup gözetmek kendisine zor gelmez.O, yücedir, büyüktür.